Selecção Bíblica
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Kiche Bible 1997

Apocalipsis 17

1

Te cˈu riˈ xpe jun chque ri wukub ángeles ri cucˈam ri wukub lak, xubij cˈu chwe: Tasaˈjmpeˈ, quincˈut cˈu na chawäch ru cˈäjisaxic u wäch ri nimalaj itzel ixok, ri nimalaj tinimit ri tˈuyul pa qui wiˈ tak ri mar, ―xchaˈ.

2

Ri nimak tak takanelab re ruwächulew caˈnom rucˈ ri ixok xa jas ri cäcaˈn ri tzˈiˈ ri xak cäquirik quib, man cˈo tä qui pixab, xukujeˈ ri winak ri e cˈo cho ruwächulew e kˈabarinak rucˈ ru vino ri sibalaj cˈo u chukˈab re ri mac ri sibalaj äwas u banic ri sachinak qui cˈux rumal.

3

Te cˈu riˈ, chupam ri xcˈut chnuwäch rumal ri Lokˈalaj Espíritu, ri ángel xinucˈam bi pa ri juyub ri cätzˈinowic. Chilaˈ cˈut xinwil wi jun ixok tˈuyul puwiˈ jun xibibalalaj awaj quiäk rij, ri tzˈibtal ronojel ri rij che tak biˈaj ri sibalaj äwas qui bixic chrij ri Dios. Ri awaj riˈ cˈo wukub u jolom, cˈo cˈu lajuj ru cˈaˈ.

4

We ixok riˈ u cojom atzˈiak ri quieb u wäch cäcaˈyic, morada xukujeˈ quiäk. Wiktal rucˈ kˈän puak, cucˈ tak abaj ri pakal cajil, xukujeˈ cucˈ perlas. Rucˈam jun vaso re kˈän puak pu kˈab ri nojinak che ronojel u wäch ri man utz taj, xukujeˈ ri u tzˈilol ri nimalaj mac ri u banom ri sibalaj äwas u banic, jeˈ jas ri cäcaˈn ri tzˈiˈ ri xak cäquirik quib, man cˈo tä qui pixab.

5

Tzˈibtal cˈu jun biˈaj chucrusil ru palaj ri ixok ri man cˈo tä jun cächˈobowic. Are waˈ ri biˈaj: “Ri nimalaj Babilonia, qui nan ri itzel tak ixokib, xukujeˈ conojel ri itzel tak winak ri e cˈo cho ruwächulew,” ―cuchixic.

6

Te riˈ xinwilo chi ri ixok kˈabarinak rumal ru tijic ri qui quiqˈuel ri winak ri e rech ri Dios, xukujeˈ rumal ru tijic ri qui quiqˈuel ri e cämisam rumal chi xquitzijoj ronojel ri xuban ri Jesús. Aretak xinwilo, sibalaj xincajmaj waˈ.

7

Te cˈu riˈ xubij ri ángel chwe: ¿Jas che sibalaj a cajmam awib? Quinkˈalajisaj na chawäch ri man etamtal taj chrij we ixok riˈ, xukujeˈ chrij ri xibibalalaj awaj ri cämowinak bic, ri cˈo wukub u jolom, ri xukujeˈ cˈo lajuj ru cˈaˈ.

8

Ri xibibalalaj awaj ri xawilo are waˈ ri xcˈoji na, cämic cˈut man cˈo tä chic. Pune ta ne je riˈ quel cˈu na lok pa ri nimalaj jul ri sibalaj naj u pam aretak mäjok queˈ pa ri qˈuisbal cämical. Ri winak ri e cˈo cho ruwächulew, ri man tzˈibtal tä ri qui biˈ pa ri wuj re cˈaslemal tzaretak xban ruwächulew, cäquicajmaj na aretak cäquil ri xibibalalaj awaj ri xcˈoji na, ri man cˈo tä chi cˈut, ri cäpe chi cˈu na jumul chic, ―xcha chwe.

9

Waral cˈo wi jun chomanic chque ri quecowinic quechˈobonic. Ri wukub jolomaj quel cubij wukub juyub. Pa qui wiˈ cˈu waˈ tˈuyul wi ri ixok.

10

Ri wukub jolomaj xukujeˈ quel cubij wukub nimak tak takanelab. Job chque we takanelab riˈ xsach qui wäch waˈ. Jun chque tajin cätakan cämic, ri jun chi cˈut cˈä mäjaˈ cäpetic. Aretak cäpe ri qˈuisbal takanel, man naj tä cˈu na cätakanic.

11

Ri xibibalalaj awaj ri xcˈoji na, ri man cˈo tä chic, are ri u wajxak takanel. Ri areˈ jun cucˈ ri wukub. Benam cˈu re waˈ pa ri qˈuisbal cämical.

12

Ri lajuj u cˈaˈ ri xawilo, e are lajuj nimak tak takanelab waˈ ri cˈä mäjaˈ cäquichap takanic. Cäyiˈ cˈu na takanic pa qui kˈab rech quetakan pa qui wiˈ ri winak jun hora, junam rucˈ ri xibibalalaj awaj.

13

We lajuj nimak tak takanelab riˈ junam ri qui chomanic, cäquiya cˈu na ri qui chukˈab xukujeˈ ri qui takanic che ri xibibalalaj awaj.

14

Quechˈojin na rucˈ ri Alaj Chij, quechˈactaj cˈu na rumal ri Alaj Chij junam cucˈ ri e cˈo rucˈ. Je riˈ, rumal chi ri Alaj Chij are Cajaw ri ajawib, xukujeˈ are Nim Takanel pa qui wiˈ conojel ri nimak tak takanelab. Ri e cˈo rucˈ e siqˈuital waˈ rumal ri Dios, xukujeˈ e chaˈtalic, jicom cˈu ri canimaˈ.

15

Xukujeˈ xubij ri ángel chwe: Ri nimak tak mar ri xeawilo, ri tˈuyul wi ri itzel ixok pa qui wiˈ, are quel cubij waˈ chi e conojel qui wäch winak, e winak ri jalajoj quecaˈyic, e winak ri jalajoj tak qui tinimit, e winak ri jalajoj quechˈawic.

16

Ri lajuj u cˈaˈ ri e cˈo che ri xibibalalaj awaj ri xawilo, cäquetzelaj na u wäch ri itzel ixok, cäquiya cˈu na canok u tuquiel, cäquichˈanaba na canok. Cäquitij na ru tijol, cäquiporoj cˈu na ru bakil pa kˈakˈ.

17

Ri Dios yoˈwinak pa canimaˈ ri lajuj takanelab riˈ chi cäcaˈno jachique ri craj ri Areˈ, chi cäjunamataj ri qui chomanic chuyaˈic takanic pu kˈab ri xibibalalaj awaj, cˈä cäbantaj na ronojel ru bim ri Dios.

18

Ri ixok ri xawilo, are waˈ ri nimalaj tinimit ri cätakan pa qui wiˈ ri nimak tak takanelab ajuwächulew, ―xcha ri ángel chwe.

Kiche Bible 1997
1997 Wycliffe Bible Translators