Selecção Bíblica
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Kiche Bible 1997

1 Corintios 1

1

In waˈ, ri Pablo, in siqˈuim rumal ri Dios rech quinoc che apóstol, jun chque ru takoˈn ri Jesucristo. Je waˈ nu banic rumal chi are u rayibal ri Dios. Ri in, wachiˈl ri kachalal Sóstenes,

2

quintzˈibaj bi waˈ we wuj riˈ chque ri kachalal cojonelab che ri Dios ri e cˈo pa ri tinimit Corinto, ri e rech ri Dios rumal chi xa e jun rucˈ ri Cristo Jesús. Ri Dios e u siqˈuim rech cäban chˈajchˈoj che ri canimaˈ, quekˈax cˈu pu kˈab ri Areˈ junam cucˈ conojel ri cäquibij chi e cojoninak che ri Kajaw Jesucristo ri e cˈo pa ronojel tinimit. Ri Jesús are Cajaw ri e areˈ, xukujeˈ ri Kajaw uj.

3

Are ta baˈ ri Dios ka Tat xukujeˈ ri Kajaw Jesucristo cutokˈobisaj i wäch, cubano chi cuxlan ri iwanimaˈ.

4

Ronojel kˈij quinya maltioxinic che ri Dios rumal iwech, rumal chi sibalaj nim ri tokˈob u yoˈm ri Areˈ chiwe xa rumal ri Cristo Jesús.

5

Rumal cˈu rech chi xa ix jun rucˈ ri Cristo, ri Dios u yoˈm chiwe ronojel u wäch jeˈlalaj tak tewchibal ajchicaj. Ri Areˈ xuya chiwe ronojel u wäch etamanic, xukujeˈ xuya chiwe chi quixcowinic quitzijoj waˈ we etamanic riˈ.

6

Rumal riˈ, ri ka tzijom chiwe chrij ri Cristo, kas kˈalaj waˈ pa ri i cˈaslemal cämic.

7

Je riˈ man cˈo tä jun u wäch tewchibal ajchicaj ri mat yoˈm chiwe rumal ri Dios, ix riˈ, ri ix eyeninak che ri kˈij ri cäpe na ri Kajaw Jesucristo, cucˈut cˈu rib chkawäch.

8

Ri Areˈ cuban na chi kas quijiquiba ri iwanimaˈ pa ri i cojonic cˈä cäqˈuis na ronojel, rech man cˈo tä mac cäriktaj chiwij pa ri kˈij ri cäpe na ri Kajaw Jesucristo.

9

Ri Dios amakˈel ronojel kˈij cuban ri cuchiˈj u banic. Are cˈu ri Areˈ xixsiqˈuinic rech xa junam i wäch rucˈ ri u Cˈojol Jesucristo ri Kajaw.

10

Kachalal, quixinbochiˈj pa ru biˈ ri Kajaw Jesucristo chi quiban utzil chixol. Chijunamaj baˈ i wäch, xa cˈu mitasala iwib. Xane rajwaxic chi junam ix cˈo wi, chi quijunamaj ri i chomanic, rech xa junam ri i rayibal.

11

Kachalal, quinbij waˈ chiwe rumal chi jujun chque ri rachalaxic ri nan Cloé qui bim chwe chi cˈo chˈoj chixol.

12

Ri cwaj quinbij chiwe, are laˈ chi ri ix chijujunal jalan wi ri quibij. Cˈo jun ri cubij: “Ri in, in cˈo rucˈ ri Pablo,” ―cächa riˈ. Jun chic cubij: “E ri in, in cˈo rucˈ ri Apolos,” ―cächaˈ. Jun chic cubij: “In riˈ, in cˈo rucˈ ri Pedro,” ―cächa baˈ ri jun. E cˈu ri jun chic cubij: “¡Ri in cˈut, in cˈo rucˈ ri Cristo!” ―cächa ri jun chic.

13

¿A xa pu lo banom chˈäkatak che ri Cristo? ¿A are lo ri in Pablo ri xinrip cho ri cruz, xincäm cˈu rumal iwech? ¡Man jeˈ taj! ¿A xban ne lo i kasnaˈ pa nu biˈ in ri Pablo? ¡Man jeˈ taj!

14

Xa maltiox che ri Dios chi man cˈo tä jun chiwe nu banom u kasnaˈ, xane xak xuwi ri Crispo, xukujeˈ ri Gayo.

15

Xak je riˈ, man cuyaˈ taj cubij jun chi xban u kasnaˈ pa nu biˈ in.

16

Jeˈ, ya cänaˈtaj chwe chi xinban qui kasnaˈ ri e cˈo pa rachoch ri Estéfanas, man cänataj tä cˈu chwe we cˈo chi na jun ri xinban u kasnaˈ.

17

Man in takom tä cˈu rumal ri Cristo chubanic qui kasnaˈ ri winak, xane chutzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ri Jesucristo. Man xincoj tä cˈu jeˈlalaj tak tzij re nimak tak etambal xa che qui chˈaquic ri winak. Je riˈ rech man quinban tä che ru cämical ri Cristo chi mat cˈo u patän.

18

Ru Lokˈ Pixab ri Dios ri cätzijox chrij ru cämical ri Cristo, are jeˈ ta ne tzij waˈ ri man cˈo tä qui patän chque ri winak ri cäsach na qui wäch. Chke uj cˈut ri ka rikom chi ru tobanic ri Dios, waˈ we Tzij riˈ cˈo ri nimalaj u chukˈab ri Dios rucˈ che ka toˈic.

19

Cubij cˈu ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic: Quinsach na u wäch ri qui noˈj ri ajnoˈjab, quinwesaj cˈu na apan ri quetambal ri winak ri sibalaj cˈo quetam,

20

―cächa riˈ. ¿A nim lo u banic ri cˈo u noˈj cämic? E ri winak ri xa e oquinak che retamaxic ronojel u wäch chomanic, ¿a cˈo ne lo qui patän riˈ? ¡Man cˈo taj! E cˈo xukujeˈ ri quetam u chomaxic qˈuia u wäch etambal chrij ri cˈo cho ruwächulew. ¡Man kas tä cˈo u patän waˈ! ¿A mat iwetam chi ri Dios u banom chi man cˈo tä u patän ri etambal ri xa ajuwächulew? ¡Jeˈ, je riˈ!

21

Are cˈu ri Dios ri cˈo u noˈj retam jas ri tajin cubano. Xubano chi ri winak ajuwächulew man quecowin taj kas cäquetamaj u wäch ri Areˈ xak rucˈ ri quetambal. Xuchomaj cˈu ri Dios chi quetoˈ na jachin tak ri quecojon che ri Areˈ rumal ri Lokˈalaj u Tzij ri cätzijox chque, pune cˈu we tzij riˈ jeˈ ta ne u tzij jun winak ri man cˈo tä retam chque ri juleˈ winak chic.

22

Ri winak aj Israel are cäcaj cäquil cajmabal tak etal ri cäban chquiwäch. Are cˈu ri winak aj Grecia xa cäquitzucuj nimalaj etambal.

23

Ri uj cˈut are cäkatzijoj ri Cristo ri xripic, xcämisax cho ri cruz. Ri winak aj Israel xa tzel cäquita waˈ we tzij riˈ. Ri niqˈuiaj winak chic ri man e aj Israel taj cäquibij chi we tzij riˈ are ru tzij jun ri man cˈo tä retam.

24

Chquiwäch cˈu conojel ri e siqˈuital rumal ri Dios, we aj Israel o man e aj Israel taj, rumal ri Cristo cäkˈalajin na ru chukˈab ri Dios, xukujeˈ ru noˈj ri Dios.

25

Cˈo cˈu ri cuban ri Dios ri cäquichomaj ri winak chi xa man cˈo tä u patän. Pune je riˈ, ri cuban ri Dios nim na u noˈj waˈ chuwäch ri qui noˈj winak. Xukujeˈ cˈo ri cuban ri Dios ri cäquichomaj ri winak chi are waˈ cäcˈutuwic chi xa man cˈo tä ri nimalaj u chukˈab ri Areˈ. Pune jeˈ ri qui chomanic ri winak, ri cuban ri Dios are nim na u chukˈab waˈ chuwäch ri qui chukˈab winak.

26

Kachalal, rajwaxic baˈ quichˈobo chi ri Dios xixusiqˈuij ix, pune man e qˈuia tä chiwe ri cˈo iwetambal jas ri quetambal ri niqˈuiaj winak ajuwächulew, man ix qˈuia taj ri cˈo takanic pa i kˈab, man ix qˈuia tä cˈut ri nimak i banic.

27

Xane ri man cˈo tä quetambal chquiwäch ri winak, e are cˈu waˈ ri xeuchaˈ ri Dios che resaxic qui qˈuixbal ri cˈo qui noˈj. Ri winak ri queilitajic chi xak tokˈob qui wäch, e are waˈ ri xeuchaˈ ri Dios che resaxic qui qˈuixbal ri cˈo takanic pa qui kˈab.

28

Xukujeˈ ri man cˈo tä qui patän chquiwäch ri winak, ri etzelam qui wäch, ri man cˈo tä qui banic, e are waˈ xeuchaˈ ri Dios chusachic qui wäch ri nimak qui banic cho ruwächulew.

29

Je riˈ rech man cˈo tä jun cunimarisaj rib chuwäch ri Dios.

30

Tzare cˈu ri Dios u banom chiwe chi xa ix jun chic rucˈ ri Cristo Jesús. U banom chi rumal ri Cristo cˈo chi ri ka noˈj, xukujeˈ chi rumal ri Areˈ cäjicomataj ri kanimaˈ chuwäch ri Dios, uj jachom pu kˈab, ka rikom cˈu ru tobanic.

31

Je baˈ riˈ, rech kas jeˈ quelic jas ri cubij ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic: “We cˈo jas ri craj jun cuya u kˈij, are chuya u kˈij ri Kajaw Jesús,” ―cächaˈ.

Kiche Bible 1997
1997 Wycliffe Bible Translators