Selecção Bíblica
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Kiche Bible 1997

Hechos 13

1

E cˈo cˈu kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios chquixol ri kachalal cojonelab ri e cˈo pa ri tinimit Antioquía, xukujeˈ e cˈo tijonelab. E areˈ ri tat Bernabé, ri tat Simón ri xukujeˈ cäbix Negro che, ri tat Lucio ri aj Cirene, ri tat Manaén ri junam xqˈuiyisax rucˈ ri tat Herodes ri nim kˈatal tzij re Galilea, xukujeˈ cˈo ri tat Saulo.

2

Pa jun kˈij tajin quekˈijilan che ri Kajaw Dios, xukujeˈ tajin cäcaˈn ayunar, xchˈaw cˈu ri Lokˈalaj Espíritu, xubij: Chitasa ri tat Bernabé rachiˈl ri tat Saulo chubanic ri chac ri e nu siqˈuim wi, ―xcha chque.

3

Aretak xetoˈtaj che ri ayuno, xcaˈn orar, xquiya ri qui kˈab pa qui wiˈ, te cˈu riˈ xequitak bic.

4

Xetak cˈu bi ri tat Bernabé, ri tat Saulo rumal ri Lokˈalaj Espíritu, xa je riˈ xebeˈ pa ri tinimit Seleucia, quelic chi bi chilaˈ pa barco, xekˈax pa Chipre, jun chˈäkap ulew waˈ ri cˈo pa ri mar.

5

Aretak xeopan pa ri tinimit Salamina ri cˈo chiˈ ri mar, xquitzijoj ru Lokˈ Pixab ri Dios pa tak ri rachoch Dios ri cäquimulij wi quib ri winak aj Israel. Cachiˈl cˈu ri a Juan ri xukujeˈ cäbix Marcos che, cätoban ri areˈ cucˈ chutzijoxic ru Lokˈ Pixab ri Dios.

6

Xquibinibej cˈu ronojel ri chˈäkap ulew riˈ, xeopan pa ri tinimit Pafos. Chilaˈ xquirik wi jun ajkˈij aj Israel, ri Barjesús u biˈ. Ri areˈ cuban che rib chi kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios, man kas tzij tä cˈu ri cubij.

7

Ri ajkˈij riˈ cˈo rucˈ ri nim kˈatal tzij, Sergio Paulo u biˈ, jun tataˈ waˈ ri sibalaj cˈo u noˈj. Xtakan cˈu ri areˈ chusiqˈuixic ri tat Bernabé rachiˈl ri tat Saulo, rumal chi craj cuta ru Lokˈ Pixab ri Dios.

8

Are cˈu ri ajkˈij ri cäbix Elimas che pa ri chˈabal griego, xukˈatej qui wäch ri tat Bernabé, ri tat Saulo. Man craj tä ri areˈ chi cäcojon ri nim kˈatal tzij.

9

Are cˈu ri tat Saulo ri xukujeˈ cäbix Pablo che, kajinak ri Lokˈalaj Espíritu puwiˈ, co xcaˈy che ri ajkˈij.

10

Te cˈu riˈ xubij che: ¡Lal riˈ jun nimalaj banal tzij, lal banal etzelal, lal ralcˈual ri Itzel, are cˈulel la ru banic ronojel u wäch utzil! ¿Jas che man cätäni tä la chujechˈbexic ri jicomalaj u beyal ri kas u Tzij ri Dios?

11

Cheyej baˈ na la, ¡ri Dios cucˈäjisaj na wäch la! Che quieb oxib kˈij man cäcaˈy tä chi na la, man quil tä chi na la ru sakil ri kˈij, ―xcha che. ¡Chanim cˈut xmoyiric! Xak cämalal chic pa tak u xcut, cutzucuj jachin cäyuken bic rumal chi man cäcaˈy tä chic.

12

Aretak cˈut ri nim kˈatal tzij xril ri xbantajic, xcojon cˈu ri areˈ. Sibalaj cucajmaj ri tijonic chrij ri Kajaw Jesús.

13

Xebel cˈu bi pa ri tinimit Pafos, ri tat Pablo xukujeˈ tak ri rachiˈl xeopan pa ri tinimit Perge ri cˈo pa Panfilia. Xcanaj cˈu can ri a Juan (ri xukujeˈ cucoj Marcos che ru biˈ), xtzelej can pa Jerusalén.

14

Xebel chi bi ri e areˈ pa Perge, xeopan pa ri tinimit Antioquía re Pisidia. Pa jun kˈij cˈut re uxlanem, xeboc pa ri rachoch Dios ri cäquimulij wi quib ri winak aj Israel, xetˈuyi cˈut.

15

Aretak xsiqˈuitaj chupam tak ri wuj re ru Pixab ri Moisés, xukujeˈ chupam tak ri qui wuj ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios, ri tataˈib cˈamal tak qui be ri winak xequisiqˈuij ri tat Pablo, ri tat Bernabé, xquibij chque: Kachalal, we cˈo jas caj alak cäbij alak che qui pixbexic ri winak, cuyaˈ cächˈaw alak, ―xecha chque.

16

Xwalij cˈu ri tat Pablo, xucˈut rucˈ ru kˈab chi mechˈaw ri winak, te cˈu riˈ xubij chque: Alak tataˈib aj Israel, xukujeˈ ri alak ri nim quil wi alak ri Dios, ¡tampe alak! ―cächaˈ.

17

Ru Dios ri tinimit Israel xeuchaˈ ri ka mam ojer, cumal cˈu ri e areˈ xuban jun nimalaj tinimit, pune xa cokxaˈnim quib pa Egipto. Ri Dios cˈut xucoj ri nimalaj u chukˈab che quesaxic lok chilaˈ.

18

Ri Dios cawinak junab xucochˈ u wäch che ri qui cˈaslemal ri winak aj Israel pa ri juyub ri cätzˈinowic.

19

Xusach qui wäch wukub tinimit ri e cˈo pa Canaán, xujach cˈu ri culew ri winak riˈ chque ri ka mam ojer.

20

Te cˈu riˈ quiejeb ciento junab rucˈ cawinak lajuj chic xkˈat tzij pa qui wiˈ cumal kˈatal tak tzij. Ri ka mam Samuel cˈut, jun kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios, are qˈuisbal que ri kˈatal tak tzij riˈ.

21

Xquitaˈ cˈu ri winak che ri Dios chi cucoj jun nim takanel ri cätakan pa qui wiˈ. Xucoj cˈu ri tat Saúl ru cˈojol ri tat Cis che nim takanel pa qui wiˈ. Ri tataˈ riˈ are re ri rachalaxic ri ka mam Benjamín ojer. Cawinak junab cˈut xtakan ri areˈ pa qui wiˈ.

22

Te cˈu riˈ ri Dios xresaj ri tat Saúl che takanel, xucoj chi ri ka mam David che takanel pa qui wiˈ. Chrij cˈu waˈ xubij wi: “Nu rikom ri a David ru cˈojol ri tat Isaí. Cäquicot cˈu ri wanimaˈ rumal waˈ we achi riˈ. Cuban cˈu na ri areˈ ronojel ri cwaj,” ―xcha ri Dios.

23

Ri Jesús cˈut are jun chque ri rachalaxic ri ka mam David, are cˈu waˈ ri xwalijisax rumal ri Dios rech queutoˈ ri winak aj Israel, jeˈ jas ri xuchiˈj lok ojer.

24

Mäjok cˈu cul ri Jesús, ri tat Juan xutzijoj chque conojel ri winak aj Israel chi rajwaxic cäquiqˈuex qui chomanic, cäquiquˈex canimaˈ, cäban cˈu qui kasnaˈ.

25

Aretak cˈut xa coˈl man copan ru cämical ri tat Juan, xubij ri areˈ chque ri winak: “¿Jachin ri in quichomaj ix? Man in tä riˈ ri Cristo, ri Toˈl Ke ri tajin queyej alak. Cˈä te cäpe na ri Areˈ. Sibalaj nim u kˈij, man takal tä cˈu chwe quinquir u cˈamal ru xajäb,” ―xcha chque, ―cächa ri tat Pablo.

26

Je cˈu riˈ, kachalal, ri alak rachalaxic ri ka mam Abraham, xukujeˈ alak ri cäpe alak pa niqˈuiaj tak tinimit chic ri nim quil wi alak ri Dios: Ru Lokˈ Pixab ri Dios ri cutzijoj ru tobanic ri Areˈ are xtzijox chke nimalaj konojel ri uj.

27

Conojel cˈu ri winak pa ri tinimit Jerusalén, xukujeˈ ri cˈamal tak qui be, man xquetamaj taj jachin riˈ ri Jesús. Man xquicoj tä cˈu pa cuenta ri tzij ri tzˈibtal can cumal ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri cäsiqˈuix pa ri rachoch Dios pa tak ri kˈij re uxlanem. Ri e areˈ xquicämisaj ri Jesús, jeˈ cˈu xel wi jas ri qui bim can ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios.

28

Pune man cˈo tä jas xquirik chrij ri Jesús ri takal wi cäcämisaxic, ri e areˈ cˈut xquibij che ri tat Pilato chi cutak u cämisaxic.

29

Aretak bantajinak cumal ronojel ri tzˈibtal ojer chrij ri Jesús, xquikasaj cho ri cruz, xquicˈam bi pa mukic.

30

Ri Dios cˈut xucˈastajisaj ri Jesús chquixol ri cäminakib.

31

Pa tak ri kˈij riˈ qˈuia mul xucˈut rib ri Jesús chquiwäch ri tijoxelab ri xebeˈ rucˈ aretak xel bi pa Galilea, xeˈ pa ri tinimit Jerusalén. Cämic cˈut are ri e areˈ ri tajin cäquitzijoj chque ri winak chrij ri Jesús jas ri u banom, ―cächa chque.

32

Xak je riˈ ri uj xukujeˈ cäkatzijoj chech alak ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio: Are waˈ ri xuchiˈj ri Dios chque ri ka mam ojer,

33

ri ya u yoˈm chic chke uj konojel, ri uj cachalaxic can ri ojer tak winak. Je waˈ xubano aretak xucˈastajisaj ri Jesús chquixol ri cäminakib. Jeˈ xcˈulmatajic jas ri tzˈibtal pa ri ucab salmo, cubij: “Cämic riˈ at nu yoˈm chquiwäch ri winak rech cäquetamaj chi at riˈ ri kas nu Cˈojol,” ―cächaˈ.

34

Ri Dios cˈut xubij chi cucˈastajisaj na chquixol ri cäminakib rech man cäkˈay tä ru cuerpo. Je riˈ cubij ru Lokˈ Pixab ri Dios jawijeˈ ri tzˈibtal wi: “Quintokˈobisaj na i wäch jas ri xinchiˈj che ri i mam David,” ―cächaˈ.

35

Rumal riˈ cubij pa jun salmo chic: “Mäya la che ri Lokˈalaj Patänil ech la chi cäkˈay ru cuerpo,” ―cächa riˈ.

36

Kas tzij cˈut ri ka mam David xeupatänij ri winak ri e cˈo pa tak ri kˈij ri cˈasal ri areˈ. Xeupatänij jeˈ jas ri xtakan wi ri Dios. Xcäm cˈut, xmuk cucˈ ru mam, are cˈu ru cuerpo xkˈayic.

37

Are cˈu ri Jesús ri xucˈastajisaj ri Dios chquixol ri cäminakib, man xkˈay tä ru cuerpo.

38

Chetamaj baˈ alak, kachalal, chi rumal ri Jesús cätzijox ri sachbal mac chech alak.

39

Rumal ri Jesús conojel ri quecojonic cäsachtaj ri qui mac, ri qui mac ri man cuyaˈ taj cäsachic rumal ru Pixab ri Moisés.

40

Chila baˈ ib alak, mäkaj ne chij alak ri xquitzˈibaj can pa ri qui wuj ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri cubij:

41

Chiwilampe ix ri xa quitzeˈj u wäch ri kas tzij, chixcajmanok, chsach baˈ i wäch. Je riˈ, rumal chi ri in quinban na nimak tak cajmabal pa tak ri i kˈijol ri man quicoj tä cˈu na we ta cˈo jun winak cutzijoj waˈ chiwe,

42

―cächaˈ, ―xcha ri tat Pablo chque. Aretak ri tat Pablo, ri tat Bernabé xebel lok pa ri rachoch Dios ri cäquimulij wi quib ri winak aj Israel, xepe ri winak, xquitaˈ tokˈob chque chi quetzelej chi jumul chilaˈ wukubix pa ri kˈij re uxlanem, rech cäquitzijoj na ru Lokˈ Pixab ri Dios.

43

Aretak xetoˈtaj ri winak che ri mulin ib, e qˈuia chque ri winak aj Israel, xukujeˈ ri niqˈuiaj winak chic ri quekˈijilan che ri Dios, xebeˈ cucˈ ri tat Pablo, ri tat Bernabé. Ri e areˈ cˈut xequipixbaj chi cäquitakej ri cojonic chrij ri Dios, ru banom tokˈob chque nimalaj conojel.

44

Wukubix chic, aretak xurika ri kˈij re uxlanem, conojel ri winak pa ri tinimit xquimulij quib chutatabexic ru Tzij ri Dios.

45

Ri winak aj Israel, aretak xquil ri qˈuialaj winak, cˈäx xquinaˈ pa canimaˈ, xquitzeˈj u wäch ri tat Pablo, xquicˈulelaj u wäch ru tzij.

46

Are cˈu ri tat Pablo rachiˈl ri tat Bernabé co xechˈawic, man xquixej tä quib, xquibij: Chech alak, ri winak aj Israel, rajwaxic cätzijox wi nabe ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio. Rumal cˈu chi man cäcˈamowaj tä alak, cänaˈ ib alak chi man takal tä chech alak ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic, rumal riˈ cämic cujeˈ cucˈ ri niqˈuiaj winak chic ri man e aj Israel taj.

47

Rumal chi jeˈ uj u takom wi ri Kajaw Dios, xubij cˈut: At nu cojom rech caya sakil chque conojel ri winak cho ruwächulew, chi rumal awech at cuyaˈ cäquirik na ru tobanic ri Dios, nimalaj conojel ri winak cˈä chuqˈuisbal ruwächulew,

48

―xcha ri Dios, ―xecha chque ri winak. Ri niqˈuiaj winak chic, aretak xquita waˈ we tzij riˈ, sibalaj xequicotic. ¡Xquichap u bixic chi ru Lokˈ Pixab ri Kajaw Dios are sibalaj utz! Conojel cˈu ri e siqˈuim churikic ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic xecojon che ri Cristo.

49

Je riˈ xtzijox ru Lokˈ Pixab ri Dios pa conojel tak ri tinimit re ri cˈolibal riˈ.

50

Are cˈu ri winak aj Israel xquicoj qui cˈux jujun ixokib ri quekˈijilan che ri Dios, ri nimak qui banic, xukujeˈ xquicoj qui cˈux ri tataˈib ri nimak qui banic ri e cˈo pa ri tinimit. Je waˈ xcaˈno rech cäquiyac quib chquij ri tat Pablo, ri tat Bernabé. Xequesaj cˈu na bi pa ri qui tinimit.

51

Ri tat Pablo, ri tat Bernabé xquitotaˈ can ri ulew che ri cakan chquiwäch ri winak chukˈalajisaxic chi man utz taj ri qui banom, cˈo qui mac. Te cˈu riˈ xebeˈ pa ri tinimit Iconio.

52

Are cˈu ri cojonelab chilaˈ pa ri tinimit Antioquía sibalaj xequicotic, kˈalaj cˈut chi ri Lokˈalaj Espíritu tajin cätakan pa canimaˈ.

Kiche Bible 1997
1997 Wycliffe Bible Translators