Selecção Bíblica
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Kiche Bible 1997

Marcos 2

1

Xopan jumul chic ri Jesús pa ri tinimit Capernaum. Xqueˈ cˈu quieb oxib kˈij, xtatajic chi cˈo chi cho ja.

2

Chanim cˈut xquimulij quib qˈuia winak, je riˈ chi man cˈo tä chi jawijeˈ quecˈoji wi, pune ta ne xa chuchiˈ ri ja. Are cˈu ri Jesús cutzijoj ru Lokˈ Pixab ri Dios chque.

3

Xeopan cˈu quiejeb achijab rucˈ ri Jesús, qui telem jun achi ri cäminak u cuerpo.

4

Man quecowin tä cˈut queboc chuwäch ri Jesús, qui mac ri sibalaj qˈuia winak. Xquesaj cˈu apan ru xoˈtil ri ja. Xquicˈot jun jul puwiˈ ri ja chusiqˈuel ri cˈo wi ri Jesús, xquikasaj cˈu bi ri alaj chˈat ri kˈoyol wi ri cäminak u cuerpo.

5

Aretak ri Jesús xrilo chi sibalaj quecojon che, xubij che ri achi ri cäminak u cuerpo: Tat, ¡xesachtaj ri mac la! ―xcha che.

6

E tˈuyul cˈu chilaˈ jujun chque ri tijonelab re ri Pixab, tajin quechomanic, quetzijon cˈu pa canimaˈ,

7

cäquibij: “¿Jas che jeˈ cätzijon waˈ we achi riˈ? Cubij ri sibalaj äwas u bixic,” ―quechaˈ. “¿Jachin ta lo ri cäcowin chusachic mac xane xak xuwi ri Dios?” ―xecha riˈ.

8

Chanim xunaˈ waˈ ri Jesús pa ranimaˈ, ya retam chic jas ri tajin cäquichomaj, xubij cˈu chque: ¿Jas che jeˈ cächomaj alak waˈ pa animaˈ alak? ―cächa chque.

9

¿Jachique ri man cˈäx tä u bixic che ri achi, ri u bixic: “Ri mac la xesachtajic”, o ri u bixic: “Walij baˈ la, cˈama la bi ri soc la, bin baˈ la”? ―cächa ri Jesús.

10

Rech baˈ quetamaj alak chi ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, cˈo nu takanic pa qui wiˈ ri winak cho ruwächulew, xukujeˈ rech quetamaj alak chi yaˈtal chwe in chi quinsach ri qui mac, ¡tampe alak ri quinbij! ―xcha chque. Xubij cˈu ri Jesús che ri achi ri cäminak u cuerpo:

11

Quinbij che la, ¡walij baˈ la! Oj la cho ja, cˈama la bi ri soc la, ―xcha ri Jesús che ri achi.

12

Chanim xwalij ri achi, xutelej bi ri alaj u chˈat. Xel bi chquiwäch conojel, je riˈ chi conojel xquicajmaj ri xbantajic, xquinimarisaj u kˈij ri Dios, xquibij: ¡Man cˈo tä jumul ri jeˈ kilom waˈ! ―xechaˈ.

13

Ri Jesús xeˈ chi jumul chuchiˈ ri mar, sibalaj e qˈuia cˈu ri winak ri xeopan rucˈ. Are cˈu ri Areˈ xeutijoj che ru Lokˈ Pixab ri Dios.

14

Ocˈowem cuban ri Jesús jawijeˈ ri cätoj wi ri alcabal, xril cˈu ri tat Leví, u cˈojol ri tat Alfeo, tˈuyul chilaˈ. Xubij cˈu che: Saˈj la wucˈ, ―xcha che. Xwalij cˈu ri tat Leví, xeˈ rucˈ ri Jesús.

15

Pa jun kˈij cˈut tˈuyul ri Jesús chiˈ ri mesa cho rachoch ri tat Leví e rachiˈl ru tijoxelab. E qˈuia cˈu ri tokˈil tak alcabal, xukujeˈ niqˈuiaj ajmaquib e tˈuyutˈoj chiˈ ri mesa rucˈ ri Jesús, cucˈ ru tijoxelab. E qˈuia cˈu ri winak e tereninak lok.

16

Xepe cˈu ri tataˈib fariseos, xukujeˈ ri tijonelab re ri Pixab. Xquilo chi ri Jesús tajin cäwiˈ cucˈ tokˈil tak alcabal xukujeˈ niqˈuiaj ajmaquib chic, xquitaˈ cˈu chque ru tijoxelab, xquibij: ¿Jas che cäwiˈ ri Jesús cucˈ tokˈil tak alcabal xukujeˈ niqˈuiaj ajmaquib chic? ―xecha chque.

17

Aretak xuta ri Jesús waˈ, xubij chque: Ri winak ri utz qui wäch, ri cˈo qui chukˈab, man rajwaxic tä cunal que, xane are rajwaxic waˈ chque ri yawabib, ―cächa chque. Man in petinak tä che qui siqˈuixic ri winak ri jicom canimaˈ cho ri Dios, xane in petinak che qui siqˈuixic ri ajmaquib ri mäjaˈ cäquiqˈuex canimaˈ, mäjaˈ cäquiqˈuex qui chomanic, ―xcha ri Jesús chque.

18

Pa jun kˈij riˈ tajin cäcaˈn ayunar ru tijoxelab ri Juan Kasal Jaˈ xukujeˈ ri qui tijoxelab ri tataˈib fariseos. E cˈo cˈu jujun winak xeopan rucˈ ri Jesús, xquibij che: Ru tijoxelab ri tat Juan xukujeˈ ri qui tijoxelab ri tataˈib fariseos cäcaˈn ayunar. ¿Jas cˈu che man cäcaˈn tä ayunar ri tijoxelab la? ―xecha che.

19

Xchˈaw cˈu ri Jesús, xubij chque: ¿A cuyaˈ ne lo cäcaˈn ayunar ri e cˈo pa jun cˈulanem aretak ri achi ri teˈ xcˈuliˈc cˈo can cucˈ? Aretak cˈo ri achi riˈ cucˈ man cuyaˈ taj cäcaˈn ayunar, ―cächaˈ.

20

Copan cˈu na ri kˈij aretak quesax bi ri achi chquixol. Te cˈu riˈ cäcaˈn na ayunar pa ri kˈij riˈ, ―xcha chque.

21

Xukujeˈ xubij ri Jesús: Man cˈo tä jun winak ri cutˈis jun pimalaj cˈojobal chrij jun kˈel atzˈiak. We ta je riˈ, ri cˈacˈ atzˈiak cucˈol rib, cäresaj bi jubikˈ che ri kˈel atzˈiak, cänimar cˈu ru tekˈtobic, ―cächaˈ.

22

Man cˈo tä jun ri cuya cˈacˈ vino pa tak kˈel tak kˈebal re tzˈum. We ta je riˈ, ri vino queutˈubij riˈ ri tzˈum, quetzeletaj cˈu na can ri vino xukujeˈ tak ri tzˈum. Rajwaxic cˈut chi ri cˈacˈ vino cäyiˈ pa tak cˈacˈ tak kˈebal re tzˈum, ―xcha ri Jesús.

23

Pa jun kˈij re uxlanem ocˈowem re ri Jesús pa tak ri ticoˈn. Are chiˈ ri tajin quebin ru tijoxelab rucˈ, xquichaplej qui chˈupic ru jolom tak ri trico.

24

Ri tataˈib fariseos xquibij che ri Jesús: ¡Chilampe la! ¿Jas che ri tijoxelab la cäcaˈn chac ri äwas u banic pa tak ri kˈij re uxlanem? ―xecha che.

25

Xubij cˈu ri Jesús chque: ¿A man cˈo tä jumul ri siqˈuim alak ri xuban ri ka mam David ojer aretak ri cˈo rajwaxic che, xunaˈ numic, xukujeˈ ri xcaˈn ri e cˈo rucˈ?

26

Xoc cˈu bi ri ka mam David pa ri rachoch Dios aretak ri tat Abiatar are qui nimal sacerdotes, xutij cˈu re ri wa ri yoˈm cho ri Dios, xuya cˈu que ri e cˈo rucˈ xukujeˈ. Äwas cˈu u tijic waˈ cumal xak jachinok, xane xak xuwi chque ri sacerdotes yaˈtal wi waˈ, ―xcha chque.

27

Xukujeˈ xubij ri Jesús chque: Ri kˈij re uxlanem xbantaj waˈ ojer rech ri winak cäquirik utzil rumal, man xeban tä cˈu ri winak rech cäcaˈn jun utzil che ri kˈij re uxlanem.

28

Je cˈu riˈ ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, cˈo nu takanic puwiˈ ri kˈij re uxlanem xukujeˈ, ―xcha ri Jesús chque ri tataˈib fariseos.

Kiche Bible 1997
1997 Wycliffe Bible Translators