Selecção Bíblica
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Kiche Bible 1997

Mateo 6

1

Ru patänixic ri Dios ri quibano, miban waˈ chquiwäch ri winak xak rech cäquilo, cäquiya cˈu i kˈij. We jeˈ quiban waˈ, ri ka Tat ri cˈo chilaˈ chicaj man cˈo tä tojbal iwe cuya na.

2

Rumal riˈ aretak queitoˈ ri cˈo qui rajwaxic, mitzijoj chque conojel ri winak, jeˈ jas ri cäcaˈn ri winak ri xak quieb qui wäch cäquitzijoj chque conojel ri winak pa tak ri rachoch Dios, pa tak ri be. Jeˈ cäcaˈn waˈ xak xuwi rech utz quechˈaw ri winak chquij. Kas tzij cˈut quinbij chiwe chi ri cäbix chquij xuwi waˈ ri tojbal que cäquirik na.

3

Xane ri ix aretak cˈo jas u wäch jun tobanic ri quiya chque ri cˈo qui rajwaxic, cˈo jun metamanic. Mitzijoj ne waˈ che ri utzalaj iwachiˈl.

4

Chibana baˈ ri utzil xak chelakˈal. Ri ka Tat cˈut ri quilow ronojel ri quiban chelakˈal, are cäyoˈw na ri tojbal iwe, ―xcha ri Jesús.

5

Ri ix aretak quiban orar miban iwe jas ri cäcaˈn ri winak ri xak quieb qui wäch, ri cäkaj chquiwäch xak e tacˈatoj cäcaˈn orar pa tak ri rachoch Dios, pa tak ri u cruz tak be. Xak are cäcaj chi queˈilitaj cumal ri winak. Kas tzij quinbij chiwe chi xuwi waˈ ri tojbal que cäquirik na.

6

Xane ri ix aretak quiban orar, chixoc pa ja, chitzˈapij ri uchija. Chibana orar chuwäch ri ka Tat ri cˈo iwucˈ pa i tuquiel wi. Ri ka Tat cˈut ri quilowic chi tajin quiban orar chelakˈal, are cäyoˈw na ri tojbal iwe.

7

Aretak quiban orar, mibij qˈuia tzij ri man cˈo tä qui patän, jas ri cäcaˈn ri winak ri man kas quetam tä u wäch ri Dios. Ri e areˈ cäquichomaj chi ri Dios queutatabej xa rumal chi qˈuia ri cäquibij pa tak ri oración ri cäcaˈno.

8

Miban baˈ iwe jas ri cäcaˈn ri e areˈ. Rumal chi ri ka Tat retam chic jas ri rajwaxic chiwe cˈä mäjaˈ quitaˈ waˈ che.

9

Rumal riˈ aretak quiban orar, je waˈ chibij: Ka Tat ri cˈo la pa ri caj, chnimarisax ta na u kˈij ri biˈ la.

10

Takan na la pa qui wiˈ conojel winak. Bana baˈ na la ri rayibal la cho ruwächulew, jas ri cäban chilaˈ chicaj.

11

Ya la chkawäch ri cäkatijo, jas ri rajwaxic chke cämic.

12

Sacha la ri ka mac ri kaˈnom jeˈ jas ri uj cäkasach ri qui mac ri cäcaˈn cˈäx chke.

13

Mäya la chke chi cujtakchiˈx che mac, xane chujtoˈ la cho ri Itzel. Ronojel waˈ cäkataˈ che la rumal chi ri lal cätakan la puwiˈ ronojel. Cˈo nimalaj chukˈab ucˈ la puwiˈ ronojel, chnimarisax ta baˈ kˈij la amakˈel pa tak ri kˈij ri junab ri quepetic. Amén.

14

(Je waˈ quibij aretak quiban orar, ―xcha ri Jesús chque.) We ri ix quisach qui mac niqˈuiaj winak chic ri caˈnom cˈäx chiwe, ri ka Tat ri cˈo chilaˈ chicaj xukujeˈ cusach na ri i mac ix.

15

Are cˈu we man quisach qui mac niqˈuiaj winak chic, ri ka Tat man cusach tä na ri i mac ix, ―xcha ri Jesús chque ru tijoxelab.

16

Aretak ri ix quiban ayuno miban iwe jas ri cäcaˈn ri achijab ri xak quieb qui wäch. Ri e areˈ cäcaˈn che quib chi quebisonic. Jeˈ cäcaˈn waˈ xak rech cäquil ri winak chi tajin cäcaˈn ayuno. Kas tzij quinbij chiwe chi xuwi waˈ ri tojbal que cäquirik na.

17

Ri ix cˈut aretak quiban ayuno, chichˈaja ri i palaj, utz quiban chuxayic ri i wiˈ.

18

Je waˈ quibano rech ri winak man cäquichˈob taj chi tajin quiban ayuno, xane xak xuwi ri ka Tat ri cˈo iwucˈ pa i tuquiel wi quilowic. Are cˈut cäyoˈw na ri tojbal iwe.

19

Mimulij i kˈinomal waral cho ruwächulew, rumal chi waral xa quechicopir ri jastak, xa quekˈelobic, xa quelakˈaxic.

20

Xane are chimulij i kˈinomal chilaˈ chicaj, jawijeˈ ri man quechicopir tä wi, man quekˈelob taj, man quelakˈax tä cˈut.

21

Ri cˈo wi ri i kˈinomal, chilaˈ riˈ benak wi ri iwanimaˈ, ―xcha ri Jesús.

22

Ri a wakˈäch are jeˈ jas jun candela ri cuya sakil chawe. We utz ri a wakˈäch, kˈalaj riˈ ri a be chawäch.

23

We cˈu man utz ra wakˈäch, man kˈalaj tä riˈ ra be, at cˈo riˈ pa kˈekum. We ri sakil ri cˈo pa ri awanimaˈ cuban kˈekum, ¡sibalaj nim na ri kˈekum riˈ! ―xcha ri Jesús chque ru tijoxelab.

24

Man cˈo tä jun winak cäcowinic queupatänij quieb patrón. Cäretzelaj cˈu na u wäch ri jun, lokˈ cäril na ri jun chic. Cuban ri jicomal rucˈ ri jun, man nim tä cˈu cäril wi ri jun chic. Jun winak man cuyaˈ taj cupatänij ri Dios we benak u cˈux rucˈ ri kˈinomal, ―xcha ri Jesús chque.

25

Rumal riˈ quinbij chiwe: Mixoc il che jas ri quiban chuchˈaquic ri i wa o ri quitijo. Mixoc il che ri iwatzˈiak ri quicojo. Are cˈu nim na u banic ri cˈaslemal chuwäch ri quitijo, are cˈu nim na u banic ri i cuerpo chuwäch ri atzˈiak ri quicojo.

26

Chiwilampe ri chicop ri querapap chicaj. Man cäcaˈn tä ticoˈn, man cäquiyac tä cˈu u wäch ri ticoˈn chucˈolic waˈ pa tak cˈuja. Pune je riˈ, ri ka Tat ri cˈo chilaˈ chicaj quetzukuwic. Nim cˈu na i kˈij ix chquiwäch ri chicop ajuwocaj.

27

¿A cˈo lo jun chiwe ri cäcowinic cäcˈasi chi na quieb oxib junab xa rumal chi sibalaj coc il che? ¡Man cˈo taj! ―xcha ri Jesús chque.

28

¿Jas cˈu che sibalaj quixoc il che ri iwatzˈiak? Chiwilampe ri cotzˈij pa tak ri juyub jas cäcaˈno queqˈuiyic. Man quebatzˈin taj, xukujeˈ man quequiemen taj.

29

Quinbij cˈu chiwe chi pune ta ne je riˈ, ri nim takanel Salomón, rucˈ ronojel ru kˈinomal, man xcowin tä xucoj jun ratzˈiak jeˈ jas jun chque we cotzˈij riˈ, ―xcha chque.

30

We ri Dios je waˈ u banom che ri catzˈiak ri kˈayes ri e cˈo cämic pa juyub, chuwek cˈut xa queyiˈ na pa ri kˈakˈ, ¡e ta cˈu lo ri ix! ¿A mat quixrilij na ri Dios che ri iwatzˈiak? Ri ix xa jubikˈ quixcojonic, ―xcha chque.

31

Rumal riˈ, mixoc baˈ il, mibij: “¿Jawijeˈ cäpe wi ri ka wa? o ¿jawijeˈ cäpe wi ri cäkatijo? o ¿jawijeˈ cäpe wi ri katzˈiak?” ―mixchaˈ, ―xcha chque.

32

Conojel cˈu we jastak riˈ are ri cäquitzucuj ri winak. Are cˈu ri ix cˈo ri i Tat chilaˈ chicaj ri retam chi queajwataj waˈ chiwe.

33

Rumal riˈ are nabe chitzucuj chi ri Dios cätakan pa ri i cˈaslemal, xukujeˈ chibana ri jicomal chuwäch ri Areˈ, cäyaˈtaj cˈu na ronojel ri cajwataj chiwe.

34

Mixoc baˈ il che ri chuwek. Ri chuwek cˈo na ri cˈäx cäriktajic jas ri cämic. Rucˈ waˈ ri i cosic re ri kˈij cämic, ―xcha ri Jesús chque ru tijoxelab.

Kiche Bible 1997
1997 Wycliffe Bible Translators