Selecção Bíblica
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Kiche Bible 1997

Mateo 2

1

Ri alaj a Jesús xil u wäch pa ri tinimit Belén, ri cˈo pa Judea. Are chiˈ cˈo ri tat Herodes che nim takanel puwiˈ ronojel ri Judea. Xeopan cˈu jujun achijab ajnoˈjab pa ri tinimit Jerusalén, jelaˈ cˈu quepe pa relbal kˈij.

2

Xquitaˈ cˈu u tzijol chilaˈ, xquibij: ¿Jawijeˈ cäriktaj wi ri nim takanel ri cätakan na pa qui wiˈ ri winak aj Israel ri cˈä teˈ xil u wäch? Xa xkil ru chˈimil pa relbal kˈij, rumal riˈ xujpe chukˈijilaxic, ―xechaˈ.

3

Aretak ri tat Herodes ri nim takanel xuta waˈ, sibalaj xsach u cˈux, jeˈ xukujeˈ conojel ri niqˈuiaj winak aj Jerusalén.

4

Xtakan cˈu ri nim takanel che qui siqˈuixic ri qui nimakil sacerdotes, xukujeˈ ri tijonelab re ri Pixab, xutaˈ cˈu chque jawijeˈ quil wi na u wäch ri Cristo.

5

Ri e areˈ xquibij che: Pa ri tinimit Belén ri cˈo pa Judea, rumal chi ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios je waˈ xutzˈibaj:

6

Ri at tinimit Belén, at riˈ ri rech ri rulew ri Judá, machomaj chi ri at man nim tä a kˈij at chquiwäch ri kˈatal tak tzij ri e cˈo chilaˈ, rumal chi awucˈ at quel wi na jun nim cˈamal be, ri cucˈam na qui be ri nu winak aj Israel,

7

―cächaˈ, ―xecha ri tijonelab re ri Pixab. Are cˈu ri tat Herodes chelakˈal xeusiqˈuij ri ajnoˈjab, xutaˈ cˈu chque jampaˈ kas xcˈutun ri chˈimil.

8

Te riˈ xeutak bi pa Belén, xubij bi chque: Jix baˈ jelaˈ, chitatabelaˈ jawijeˈ cˈo wi ri acˈal. Aretak quiriko, chixpe chubixic chwe, rech ri in xukujeˈ quineˈ na chukˈijilaxic, ―xcha chque.

9

Ri ajnoˈjab xuwi xquito ri xbix chque rumal ri nim takanel, xebeˈc. Are cˈu ri chˈimil ri xquil pa relbal kˈij xnabej chquiwäch, cˈä xopan na puwiˈ ri cˈo wi ri acˈal, xtaqˈui cˈu chilaˈ.

10

Ri ajnoˈjab, aretak xquil ri chˈimil, sibalaj xequicotic.

11

Xeboc cˈu bi pa ri ja, xquil cˈu ri acˈal cˈo rucˈ ri al María ru nan. Xexuquiˈc, xquikˈijilaj ri acˈal. Te cˈu riˈ xquijak u wiˈ ri qui cˈolibal, xquisipaj kˈän puak, incienso, xukujeˈ mirra che ri Areˈ.

12

Te cˈu riˈ xbix chque pa achicˈ chi meocˈow chi jelaˈ jawijeˈ cˈo wi ri tat Herodes. Xetzelej cˈu bi pa ri qui tinimit, xquicˈam bi jun be chic.

13

Aretak e benak chi ri ajnoˈjab, xpe jun ángel ri takom lok rumal ri Dios, xucˈut rib chuwäch ri a José pa achicˈ, xubij che: Chatwalijok, chacˈama bi ri acˈal, rachiˈl ru nan, chixanimaj bic. Jix pa Egipto, chixcanaj cˈu na can chilaˈ cˈä quinbij na chiwe jampaˈ quixpetic. Je riˈ chibana rumal chi ri tat Herodes cutzucuj na u cämisaxic ri acˈal, ―xcha ri ángel che.

14

Xwalij cˈu ri a José, xucˈam ri acˈal, rachiˈl ru nan, chakˈab cˈut xebel bic, xebeˈ pa Egipto.

15

Chilaˈ xecˈoji wi na cˈä xcäm na ri tat Herodes. Jeˈ xbantaj waˈ rech kas jeˈ quel wi jas ri xubij ri Dios rumal ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri cubij: “Pa Egipto xinsiqˈuij wi lok ri nu Cˈojol,” ―cächaˈ.

16

Aretak ri tat Herodes xretamaj chi man are tä kas tzij ri xbix can che cumal ri ajnoˈjab, sibalaj xpe royowal. Xutak cˈu qui cämisaxic conojel ri acˈalab alabom ri tzˈakat chi quieb qui junab xukujeˈ ri mäjaˈ cätzˈakat quieb qui junab ri e cˈo pa ri tinimit Belén xukujeˈ ri e cˈo pa tak ri tinimit chunakaj ri Belén, jeˈ jas ri kˈij ri xquibij can ri ajnoˈjab.

17

Xa je riˈ kas jeˈ xel wi jas ri xutzˈibaj can ri ka mam Jeremías ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri cubij:

18

Xtataj cˈut chi cˈo jun ri curak u chiˈ pa ri tinimit Ramá, nimalaj okˈej waˈ, nimalaj bis cäbanic. Are ri nan Raquel ri cubisoj qui wäch ri ral, ri man cuyaˈ taj cäcuˈbisax u cˈux rumal chi ya e cäminak chic ri ral,

19

―cächaˈ. Aretak cˈut cäminak chic ri tat Herodes, jun ángel ri takom lok rumal ri Dios xucˈut rib chuwäch ri a José pa achicˈ jelaˈ pa Egipto, xubij che:

20

Chatwalijok, chacˈama bi ri acˈal awucˈ, xukujeˈ ru nan, chixtzelej chi na jumul pa Israel. Xecäm cˈu conojel ri cäcaj cäquicämisaj ri acˈal, ―xcha che.

21

Xwalij cˈu ri a José, xucˈam bi ri acˈal rachiˈl ru nan, xtzelej chi na jumul pa Israel.

22

Aretak cˈut ri a José xuto chi are ri tat Arquelao chic cˈo che nim takanel pa Judea chuqˈuexel ri Herodes ru tat, xuxej rib xeˈ jelaˈ. Xchˈabex cˈu rumal ri Dios pa achicˈ, rumal riˈ jelaˈ xeˈ wi pa Galilea.

23

Aretak xopan chilaˈ, jelaˈ xecˈol wi pa ri tinimit Nazaret. Jeˈ xbantaj waˈ rech kas jeˈ quel wi ri xquibij can ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios, chi ri Jesús cäbix na aj Nazaret che.

Kiche Bible 1997
1997 Wycliffe Bible Translators