← 15 17 →

Acts 16

1

ar-itmuddu bulus aylliġ izri zġ-tmdint n-darba iruḥ tamdint n-listra. yili ġin yan-umḥḍar l-lmasiḥ ism-ns timutaws, ig yus n-yat-tmumnt ullt-yudaya imma babas iga gu-yunan.

2

aytmatn ġ-listra ula ġ-iquniyya ar-kullu-ttinin f-timutaws is-iga amumn ifulkin.

3

yiri bulus a-t-dids-yawi. iẓẓall-as ġakudan i-ddat-ns, ašku ayt-yudaya ġ-tmdint-an ssnn is-iga babas abrrani.

4

ddun ilmma ar-tkkan timdinin, ar-tawin lh̬bar i-aytmatn f-maylli-f-d-mšaškan irqqasn d-imġarn ġ-urušalim, ar-tn-tuṣṣan ad-skarn s-iwaliwn-an.

5

ġmkad a-s-a-tdusn imnaggarn n-aytmatn ġ-uġaras l-lmasiḥ, ar-ttigatn ass f-wass.

6

ur-tn-yudji rruḥ lqudus ad-tbrraḥn s-wawal n-rbbi ġ-tmazirt n-asiyya. zaydn ġakudan ar-tkkan tamazirt n-frijiyya ula galaṭiyya.

7

lliġ lkmn tama n-misiyya irin ad-kšmn s-tmazirt n-bitiniyya, walaynni ur-tn-yudji rruḥ n-yasuɛ.

8

zrin ġakudan f-misiyya, ddun s-lmrsa n-truwwas.

9

ġ-iḍ-an a-iwarga bulus yan-urgaz gu-makiduniyya ibidd iḍalb-t bahra yini-as: «ašk-id s-makiduniyya tɛawnt-aġ.»

10

lliġ iẓra bulus tawargit-an, nskr f-a-nddu ġakudan s-tmazirt n-makiduniyya, ašku nssn is-aġ-n-iġra rbbi ġmkan ad-asn-nawi lh̬bar ifulkin.

11

namẓ anaw nbbi zġ-truwwas s-igzir n-samutraki. ndid azkka nlkm lmrsa n-nyabulis.

12

namẓ ġin aġaras s-filibbi. tga nttat tamdint imqqurn ġ-tsga-yan n-makiduniyya, bnan-tt rruman. ngawr ġin kra n-uwssan.

13

ġ-wass n-usunfu nffuġ s-brra n-tmdint nddu s-tama n-wasif, ašku nenna d-ih̬f-nnġ ra-yili ġin kra n-mani ġ-a-tmunun ayt-yudaya ar-gis-tẓallan. nskiws ar-nsawal d-tmġarin lli-n-munnin ġin.

14

tili gisnt yat-tmġart ism-ns lidiyya, tga ullt-tayatira ar-tzznza ttub aẓggʷaġ. tga zġ-tilli tɛbadnin rbbi. ih̬dm siditnnġ ġ-uwl-ns ġ-tasaɛt-an aylliġ tumn s-kullu maylli inna bulus.

15

nssddm-tt ilmma ġ-waman nttat d-ayt-tgmmi-ns. tḍalb zġ-ginnġ: «iġ-iyi-tgam d-tad yumnn s-siditnnġ, aškad-d tgguzm ġ-tgmmi-nu.» tamẓ ginnġ.

16

yan-wass nffuġ niri adġar n-tẓallit, s-nmnaggar yat-tfruh̬t tga tismgt. illa gis yal-ljnn lli-dar taḥkimt ad-as-imala ma-ra-ijru. id-bab-ns ar-fllas-tamẓn iqaridn ggutnin zġ-mddn lli-ranin ad-issann ma-rad-asn-yili.

17

imma nttat, tḍfar bulus d-usmun-ns ar-ttġuwwat ar-fllannġ-ttini: «mddn-ad gan ih̬ddamn n-rbbi amattuy. ar-awn-tbrraḥn f-mamnk a-ra-tiẓḍarm a-tnjmm.»

18

ar-bdda-tskar ġmkan kigan d-uwssan. ar yan-wass ṭiyyr-as i-bulus bahra, igrawl gis yamr ljnn: «s-ism n-yasuɛ lmasiḥ, ffuġ zġ-gis.» iffuġ ljnn ġakudan.

19

lliġ ẓran id-bab n-tsmgt is-ur-sul-ra-fllas-tamẓn yat, ġwin bulus d-sila zukrn-tn s-ssuq s-dar ġwilli tḥkamnin.

20

dḥin-tn-in s-lgddam n-imġarn l-lmḥkama n-rruman inin: «ġwid gan ayt-yudaya, ssmrwin tamdint-nnġ bahra.

21

ar-tbrraḥn f-kra n-tnbaḍin, ur-fllannġ-iḥlla a-tnt-nqbl ula-da-srsnt-nskar nkkʷni n-ayt-ruma.»

22

bzgn fllasn ġwilli-asn-sutlnin. nkrn imġarn l-lmḥkama uṣṣan imh̬zniyn ad-fllasn-bbin timlsa ssġuršn-tn.

23

lliġ-tn-utn bahra, grn-tn-in ġ-lḥbs, uṣṣan angabal l-lḥbs a-issdus i-imi.

24

lliġ isfld-ungabal i-luṣit-ad, ig-tn-in ġ-tḥanut n-wallaġ, iqqn iḍarn-nsn ġ-gr-tfrsa ẓẓaynin.

25

ġ-ṭuẓẓunt n-iḍ-an ar-itẓalla bulus d-sila ar-ttirirn ar-talġn rbbi. ar-asn-sflidn iḥbbasn yaḍni.

26

s-immussa-wakal s-jjhd, ndudin iġurban zġ-llsas, rẓmn imawn l-lḥbs kullutn, fsint ssnasl f-kraygatt yan.

27

ittfaq-d-ungabal, iẓr imawn l-lḥbs rẓmn, iġal is-rwln iḥbbasn. ildi-d taẓẓit a-inġ ih̬f-ns.

28

iġr-as bulus s-jjhd yini-as: «ad-ur-thlkt ih̬f-nnk. hati nlla kullwaġ.»

29

iġr-ungabal i-mad-as-d-itawin tifawt, yazzl s-darsn iḍr-n f-ifaddn-ns ġ-lgddam n-bulus d-sila, ar-srs-tkkat tawda.

30

yawi-tn ilmma s-brra l-lḥbs yini-asn: «wa-id-sidi, ma-yyi-d-iqqann a-t-skrġ baš ad-njmġ?»

31

inin-as: «amn s-siditnnġ yasuɛ tnjmt kiyi d-ayt-tgmmi-nnk.»

32

sawln srs s-wawal n-siditnnġ nttan d-ayt-tgmmi-ns kullutn.

33

yawi-tn ġ-tasaɛt-an ġ-iyḍ, isird-asn tiggas-nsn. ssddmn-t ilmma ġ-waman, ntta d-ayt-tgmmi-ns kullutn.

34

išškšm-tn s-tgmmi isrs-asn-in mad-šttan, ifrḥ bahra ntta d-kullu ayt-tgmmi-ns ašku wrrin umnn s-rbbi.

35

zikk ṣbaḥ nkrn imġarn l-lmḥkama n-rruman, aznn kra n-imh̬zniyn s-lḥbs inin: «rẓmat i-irgazn-an.»

36

yašk-id-ungabal s-dar bulus yini-as: «ha-imġarn uznn-d awal ad-awn-rẓmn. ffuġat ġilad, tddum s-sslamt.»

37

imma bulus isawl s-imh̬zniyn yini-asn: «ha-ntni ssġuršn-aġ ġ-lgddam n-kullu mddn wah̬h̬a ur-ginnġ-ufin kra iffuġn lqanun. dḥin-aġ-d s-lḥbs, d-nkkʷni nga zġ-willi ṭṭafnin taġamt ġ-ayt-ruma. is-ran ad-aġ-ssufġn ġilad s-tntla? nkkʷni ur-ra-nffuġ. ih̬ṣṣa imġarn-an ad-d-aškin ssufġn-aġ-n.»

38

ddun imh̬zniyn inin i-imġarn f-mad-nnan. iksaḍn ntni lliġ sfldn f-bulus d-sila is-darsn lḥqq n-ayt-ruma.

39

aškin-d ḍalbn zġ-gisn ad-asn-ṣamḥn, awin-tn ilmma s-brra ḍalbn-tn ad-ffuġn tamdint.

40

ġmkan a-s-ffuġn zġ-lḥbs, ddun ilmma s-tgmmi n-lidiyya. mnaggarn gis d-aytmatn ar-tn-zzɛamn, amẓn ilmma aġaras.

Beber Bible
Public Domain