Pemilihan Alkitab
Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia 2005

Hakim 17

1

[Berhala-berhala Mikha] Ada seorang dari daerah pebukitan Efraim bernama Mikha.

2

Ia berkata kepada ibunya, “Apakah engkau mengingat bahwa seseorang telah mencuri 14 kg perak dari engkau? Aku mendengar bahwa engkau sudah mengutuk hal itu. Keping perak itu ada padaku. Aku yang mengambilnya.” Ibunya mengatakan, “TUHAN memberkatimu, hai anakku.”

3

Mikha mengembalikan keempat belas kg perak itu kepada ibunya. Ibunya mengatakan, “Aku akan mengabdikan perak itu seluruhnya kepada TUHAN. Aku memberikannya kepada anakku supaya ia dapat membuat sebuah patung dan melapisinya dengan perak, jadi sekarang, hai anak, aku mengembalikan perak itu kepadamu.”

4

Tetapi ia mengembalikan perak itu kepada ibunya, dan ibunya mengambil 2,5 kg perak dan memberikannya kepada seorang tukang perak. Tukang perak itu membuat sebuah patung yang dilapisi dengan perak. Patung itu diletakkan di rumah Mikha.

5

Mikha mempunyai sebuah kuil untuk menyembah berhala. Dia membuat sebuah efod dan beberapa rumah berhala dan menetapkan seorang anaknya sebagai imam.

6

Pada waktu itu belum ada raja di Israel, jadi setiap orang berbuat yang benar menurut pendapatnya.

7

Ada seorang pemuda dari kota Betlehem di Yehuda dari suku Lewi. Ia tinggal di tengah-tengah suku Yehuda.

8

Orang muda itu meninggalkan Betlehem di Yehuda. Dia mencari tempat yang lain untuk tempat tinggalnya. Ketika dia pergi, dia sampai ke rumah Mikha, yang terletak di daerah pebukitan Efraim.

9

Mikha bertanya kepadanya, “Dari mana engkau?” Jawabnya, “Aku seorang Lewi dari kota Betlehem di Yehuda dan aku mencari tempat tinggal.”

10

Mikha berkata kepadanya, “Tinggallah bersama aku. Engkaulah bapa dan imam bagiku. Aku memberikan 10 syikal kepadamu setiap tahun. Aku juga memberikan pakaian dan makanan kepadamu.” Orang Lewi itu melakukan yang diminta oleh Mikha.

11

Dia setuju tinggal bersama Mikha. Pemuda itu menjadi seperti salah seorang anak Mikha.

12

Mikha menetapkan orang Lewi itu menjadi imamnya dan tinggal di rumahnya.

13

Mikha mengatakan, “Sekarang aku tahu bahwa TUHAN akan berbuat baik kepadaku, karena aku mempunyai seorang suku Lewi menjadi imamku.”

Indonesian Bible 2005
© 2005 oleh World Bible Translation Center, Inc. dan dipakai dengan Izin