Pemilihan Alkitab
Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia 2005

Wahyu 18

1

[Babel Binasa] Kemudian aku melihat malaikat lain turun dari surga. Malaikat itu mempunyai kuasa yang besar. Kemuliaan malaikat itu menerangi bumi.

2

Malaikat itu berkata dengan kuat, katanya, “Sudah binasa. Kota Babel yang besar sudah binasa. Itu telah menjadi tempat kediaman setan. Tempat pelarian semua roh jahat, tempat pelarian semua burung yang najis, tempat pelarian binatang yang najis dan dibenci

3

karena semua bangsa telah minum anggur kemarahan Allah karena dosa cabulnya. Raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya dari kemakmurannya yang besar itu.”

4

Kemudian aku mendengar suara lain dari surga mengatakan, “Hai umat-Ku, keluarlah dari kota itu supaya kamu jangan ambil bagian dalam dosanya. Dengan demikian, kamu tidak turut mengalami malapetaka yang diterimanya.

5

Dosa kota itu telah menumpuk sampai ke langit. Allah tidak melupakan semua kejahatan yang dilakukannya.

6

Berikan kepadanya seperti yang diberikannya kepada orang lain. Bayarlah kepadanya dua kali lipat untuk yang dilakukannya. Sediakan anggur baginya yang dua kali lebih keras daripada anggur yang disediakannya untuk orang lain.

7

Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah dinikmatinya. Ia berkata dalam hatinya, ‘Akulah ratu yang duduk di takhtaku. Aku bukan janda. Aku tidak akan pernah berkabung.’

8

Semua malapetaka akan datang kepadanya dalam satu hari: kematian, perkabungan, dan kelaparan. Dan dia akan binasa oleh api karena Tuhan Allah yang menghakiminya penuh kuasa.”

9

Raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kemewahan dengan dia akan melihat asap api yang membakarnya. Lalu mereka akan menangis dan berkabung karena kematiannya.

10

Raja-raja itu akan takut terhadap siksaan yang dialami kota besar itu. Mereka akan berdiri jauh-jauh serta mengatakan, “Mengerikan. Betapa mengerikan, hai kota yang besar, hai kota Babel yang kuat. Dalam satu jam saja hukumanmu sudah datang.”

11

Dan pedagang-pedagang di bumi akan menangis dan berkabung karena kota itu. Mereka sedih sebab tidak ada lagi orang yang membeli barang-barangnya,

12

yaitu emas, perak, permata, mutiara, kain lenan halus, kain ungu, kain sutera, kain kirmizi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, dari gading, dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam.

13

Mereka juga menjual kayu manis, rempah-rempah, wewangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembu sapi, domba, kuda, kereta, hamba, dan bahkan juga jiwa manusia.

14

Mereka akan mengatakan, “Oh, Babel, semua kesenangan yang kauinginkan sudah meninggalkan engkau. Semua kemewahan dan keindahanmu telah lenyap. Semuanya tidak akan ditemukan lagi.”

15

Mereka takut akan siksaan yang dialami oleh kota itu, maka mereka berdiri jauh-jauh. Mereka telah menjadi kaya karena menjual barang-barang kepada kota itu. Mereka menangis dan berkabung,

16

mereka mengatakan, “Mengerikan! Betapa mengerikan kota besar itu. Ia telah berpakaian lenan halus, memakai kain ungu dan kain kirmizi. Ia berhiaskan emas, permata, dan mutiara.

17

Semua kekayaannya telah binasa dalam satu jam.” Setiap nakhoda, semua penumpang, dan anak-anak kapal akan berdiri jauh-jauh dari kota itu. Demikian juga semua orang yang mata pencahariannya di laut akan berdiri jauh-jauh dari situ.

18

Mereka melihat asap api yang membakarnya, mereka mengatakan, “Tidak pernah ada kota seperti kota besar itu.”

19

Mereka menghamburkan debu ke atas kepalanya sambil menangis dan berkabung mereka berkata dengan kuat, “Mengerikan! Betapa mengerikan kota besar itu. Semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya karena kota itu, tetapi kota itu telah binasa dalam satu jam.

20

Bersukacitalah karena kebinasaannya, hai surga. Bersukacitalah hai umat Allah, rasul-rasul, dan nabi-nabi. Allah telah menghukumnya karena perbuatannya terhadap kamu.”

21

Seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar. Batu itu sebesar batu pemeras anggur. Malaikat itu melemparkannya ke laut sambil mengatakan, “Demikianlah kota besar Babel akan dilemparkan ke bawah dengan kejam. Kota itu tidak akan ditemukan lagi.

22

Suara pemain kecapi, seruling, terompet, dan alat musik lainnya tidak akan terdengar lagi di dalammu. Ahli-ahli dalam berbagai bidang tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Suara penggilingan tidak akan terdengar lagi di dalammu.

23

Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan terdengar lagi di dalammu. Pedagang-pedagangmu ialah orang besar di dunia. Ilmu sihirmu menipu semua bangsa.

24

Dan di dalam kota itu terdapat darah nabi-nabi, umat Allah, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi.”

Indonesian Bible 2005
© 2005 oleh World Bible Translation Center, Inc. dan dipakai dengan Izin