Pemilihan Alkitab
Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia 2005

Yesaya 54

1

[Allah Memulangkan Umat-Nya] Perempuan, berbahagialah! Engkau tidak pernah mempunyai anak, tetapi engkau sangat bahagia. TUHAN berkata, “Perempuan yang sendirian akan mempunyai lebih banyak anak daripada perempuan yang bersuami.”

2

Buatlah kemahmu lebih besar. Bukalah pintumu lebih lebar. Jangan hentikan menambah pada rumahmu. Buat kemahmu lebih besar dan kuat

3

karena engkau sangat berkembang. Anak-anakmu menaklukkan banyak bangsa, yang tinggal di kota-kota yang binasa.

4

Jangan takut! Kamu tidak akan kecewa. Orang tidak mengatakan yang jahat terhadapmu. Engkau tidak akan malu. Ketika engkau muda, engkau merasa malu, tetapi engkau melupakannya sekarang. Engkau tidak mengingat aib yang engkau rasakan karena engkau kehilangan suamimu.

5

Suamimu yang sebenarnya adalah satu-satunya yang menjadikanmu. Nama-Nya ialah TUHAN Yang Mahakuasa. Yang Mahakudus Israel adalah Pelindungmu, dan Dialah Allah seluruh bumi!

6

Engkau seperti seorang perempuan yang suaminya meninggalkannya. Engkau sangat sedih dalam rohmu ketika TUHAN memanggil engkau menjadi milik-Nya. Engkau seperti seorang perempuan yang kawin sewaktu muda, dan kemudian suaminya meninggalkannya, ketika Tuhan memanggil engkau menjadi milik-Nya.

7

Allah berkata, “Aku meninggalkan engkau, tetapi hanya untuk sementara waktu, Dengan segenap kasih-Ku, Aku membawamu kembali kepada-Ku.

8

Aku marah dan berbalik dari engkau untuk sementara waktu, tetapi Aku akan menghiburmu dengan kebaikan hati selama-lamanya.” TUHAN Juruselamatmu telah mengatakan itu.

9

Allah berkata, “Ingatlah, pada zaman Nuh, Aku menghukum dunia dengan air bah, tetapi Aku membuat perjanjian kepada Nuh, bahwa Aku tidak akan pernah lagi membinasakan dunia dengan air bah. Dengan cara yang sama, Aku berjanji bahwa Aku tidak akan pernah lagi marah kepadamu dan mengatakan hal yang jahat kepadamu.

10

Gunung-gunung dapat lenyap, dan bukit-bukit menjadi debu, tetapi kasih setia-Ku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku akan berdamai dengan engkau, dan hal itu tidak pernah berakhir.” TUHAN yang menghibur engkau telah mengatakan hal itu.

11

“Hai kota yang malang! Musuh datang melawanmu seperti badai dan tidak ada orang menghiburmu, tetapi Aku membangunmu kembali. Aku akan memakai adukan semen yang cantik memasang batu pada tembokmu. Aku memakai batu nilam apabila Aku meletakkan dasar.

12

Batu di atas tembok terbuat dari batu delima. Aku akan memakai perhiasan yang mengkilat pada pintu gerbang. Aku memakai batu berharga membangun tembok sekelilingmu.

13

Anak-anakmu akan mengikut TUHAN, dan Dia mengajar mereka. Anak-anakmu mempunyai damai yang sesungguhnya.

14

Engkau akan dibangun di atas kebaikan. Jadi, engkau selamat dari kekejaman dan ketakutan. Tidak ada yang akan kautakuti. Tidak ada yang datang menyiksamu.

15

Aku tidak mengirim siapa pun untuk menyerangmu. Jika ada pasukan mencoba menyerangmu, engkau akan mengalahkannya.

16

Lihatlah, Aku menjadikan tukang besi. Ia menghembus api untuk membuatnya lebih panas, lalu mengambil besi yang panas itu dan membuat perkakas yang dikehendakinya. Dengan cara yang sama, Aku membuat ‘pembinasa’ membinasakan barang-barang.

17

Orang akan membuat senjata melawan lawanmu, tetapi senjata mereka tidak akan mengalahkanmu. Ada orang yang mengatakan sesuatu melawanmu, tetapi siapa saja yang berkata melawanmu akan terbukti bersalah. Itulah yang diperoleh hamba-hamba TUHAN. Mereka menerima hal yang baik yang datang dari Aku.” Demikianlah firman TUHAN

Indonesian Bible 2005
© 2005 oleh World Bible Translation Center, Inc. dan dipakai dengan Izin