Pemilihan Alkitab
Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia 2005

Keluaran 23

1

“Jangan berdusta terhadap orang lain. Jika engkau menjadi saksi di pengadilan, jangan setuju menolong orang jahat yang berdusta.

2

Jangan lakukan sesuatu hanya karena orang lain melakukannya. Jika sekelompok orang melakukan yang salah, jangan bergabung dengan mereka. Jangan biarkan mereka membujukmu melakukan yang salah — lakukanlah yang benar dan jujur.

3

Jika orang miskin dihakimi, kadang-kadang orang menolongnya karena merasa kasihan kepadanya. Jangan lakukan itu.

4

Jika engkau melihat seekor lembu atau keledai tersesat, kembalikanlah itu kepada pemiliknya. Lakukanlah itu biarpun pemiliknya musuhmu.

5

Jika engkau melihat seekor binatang yang tidak dapat berjalan karena bebannya terlalu berat, berhenti dan tolonglah binatang itu. Bantulah binatang itu biarpun itu milik salah seorang musuhmu.

6

Dalam pengadilan, jangan tolong orang hanya karena ia miskin.

7

Hati-hatilah jika engkau mengatakan bahwa seseorang bersalah atas sesuatu hal. Jangan buat tuduhan palsu terhadapnya. Jangan biarkan orang yang tidak bersalah dibunuh sebagai hukuman atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Siapa yang membunuh orang yang tidak bersalah Aku tidak mengampuni orang itu.

8

Jika seseorang berusaha membayar kepadamu supaya sejalan dengan mereka, apabila mereka salah, jangan terima bayaran itu. Bayaran seperti itu dapat membutakan hakim sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran dan dapat membuat orang baik berdusta.

9

Jangan lakukan yang salah terhadap orang asing. Ingatlah, kamu tahu bagaimana menjadi orang asing, karena dahulu kamu orang asing di tanah Mesir.”

10

[Hari Kudus Khusus] “Tanamlah bibit, tuai hasil panenmu, dan kerjakan tanahmu selama 6 tahun,

11

tetapi pada tahun ketujuh harus menjadi masa peristirahatan khusus untuk tanah itu. Jangan tanam apa pun di ladangmu. Jika ada gandum tumbuh di sana, biarkanlah orang miskin memilikinya. Jangan biarkan binatang liar memakan makanan yang sisa. Lakukanlah hal yang sama terhadap kebun anggur dan pohon zaitunmu.

12

Bekerjalah selama 6 hari, dan pada hari ketujuh, berhentilah. Hambamu dan pekerja lainnya dapat berhenti dan istirahat. Sapi jantan dan keledaimu juga mempunyai kesempatan untuk berhenti.

13

Pastikanlah bahwa engkau menaati semua hukum itu. Jangan sembah allah-allah palsu. Bahkan jangan sebut namanya!

14

Engkau mempunyai tiga hari khusus setiap tahun. Datanglah ke tempat-Ku yang khusus menyembah Aku selama hari raya itu.

15

Hari raya pertama ialah Hari Raya Roti Tidak Beragi seperti yang telah Kuperintahkan kepadamu. Pada waktu itu engkau makan roti yang tidak beragi. Dan hal itu berlangsung selama 7 hari. Engkau melakukannya dalam bulan Abib karena dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Setiap orang harus membawa persembahan kepada-Ku pada waktu itu.

16

Hari besar kedua ialah Hari Raya Pentakosta. Hari raya itu diselenggarakan pada awal musim panas, apabila engkau mulai menuai hasil panen pertama yang engkau tanam di ladangmu. Hari besar ketiga ialah Hari Raya Pondok Daun. Yaitu pada akhir tahun apabila engkau selesai mengumpulkan sisa gandum dari ladangmu.

17

Jadi, tiga kali setiap tahun semua orang akan datang ke tempat khusus untuk bersama Tuhan ALLAHmu.

18

Bila engkau menyembelih hewan dan mempersembahkan darahnya sebagai persembahan, jangan persembahkan sesuatu yang telah bercampur ragi. Dan apabila engkau membakar lemak dari persembahan untuk-Ku, jangan biarkan itu tinggal hingga pagi.

19

Bila engkau mengumpulkan hasil panenmu pada musim tuaian, bawalah buah sulung dari segala sesuatu yang kautuai ke rumah TUHAN Allahmu. Jangan masak anak kambing dalam susu induknya.”

20

[Allah Menolong Israel Mengambil Tanahnya] “Aku akan mengirim malaikat ke depanmu untuk melindungi kamu selama perjalananmu ke tempat yang telah Kusediakan untukmu.

21

Patuhilah malaikat itu dan ikutilah dia. Hati-hatilah dalam kehadirannya, jangan menentangnya. Malaikat itu tidak akan mengampuni kesalahan yang kamu lakukan terhadap dia. Kuasa-Ku ada padanya.

22

Jika engkau mendengarkan perkataannya dan melakukan segala sesuatu yang Kukatakan kepadamu, Aku akan menjadi musuh terhadap semua musuhmu. Aku melawan setiap orang yang melawanmu.

23

Malaikat-Ku akan membawa kamu melalui negeri itu. Ia membawa kamu melawan bangsa yang berbeda-beda — Amori, Het, Feris, Kanaan, Hewi, dan Yebus, dan Aku mengalahkannya semua.

24

Jangan sembah dewa-dewa mereka. Jangan sujud kepada dewa-dewa itu. Jangan ikuti cara hidupnya. Binasakanlah berhala mereka. Dan pecahkanlah batu yang menolong mereka mengingat dewanya.

25

Layanilah TUHAN Allahmu. Jika engkau melakukannya, Aku memberkatimu dengan makanan dan minuman yang berkelimpahan. Aku akan menjauhkan semua penyakit dari engkau.

26

Tidak akan ada perempuan di tengah-tengahmu yang mandul. Tidak ada bayi yang mati ketika lahir. Dan Aku memberikan umur panjang kepadamu.

27

Jika engkau bertempur melawan musuhmu, Aku mengirimkan kuasa-Ku mendahuluimu. Aku membantumu mengalahkan semua musuhmu. Orang yang melawanmu akan bingung dalam pertempuran dan mereka melarikan diri.

28

Aku mengirimkan tabuhan di depanmu yang akan memaksa musuhmu meninggalkanmu. Orang Hewi, Kanaan, dan Het akan meninggalkan negerimu.

29

Aku tidak memaksa semua mereka keluar dari negerimu dengan segera. Aku tidak melakukan itu hanya dalam satu tahun. Negeri itu akan kosong jika Aku memaksa orang itu keluar terlalu cepat, sehingga semua binatang liar bertambah dan menguasai negeri itu dan dapat lebih menyusahkanmu.

30

Aku akan memaksa mereka keluar dari negeri itu dengan pelan-pelan. Aku melakukan itu sehingga kamu dapat berkembang dan akhirnya kamu mengambil negeri itu menjadi milikmu.

31

Aku akan memberikan semua negerimu dari Laut Merah hingga Sungai Efrat. Batas sebelah barat ialah Laut Filistin, dan batas sebelah timur padang gurun Arab. Aku akan membawa kamu mengalahkan orang yang tinggal di sana dan memaksa semua mereka pergi.

32

Jangan adakan perjanjian dengan siapa pun atau dengan dewa-dewanya.

33

Jangan biarkan mereka tinggal di negerimu. Jika kamu membiarkan mereka tinggal di sana, mereka menjadi seperti jerat bagimu — mereka akan membuat kamu berdosa terhadap Aku. Dan kamu mulai menyembah dewa-dewanya.”

Indonesian Bible 2005
© 2005 oleh World Bible Translation Center, Inc. dan dipakai dengan Izin