Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia 2005
← 84

Mazmur 85

86 →
1

Kepada pemimpin koor. Nyanyian pujian dari keluarga Korah. (85-2) Ya TUHAN, betapa baik Engkau terhadap negeri-Mu. Engkau telah membuat umat Yakub berhasil kembali.

2

(85-3) Engkau telah mengampuni perbuatan jahat umat-Mu. Engkau telah menghapus dosa-dosanya. Sela

3

(85-4) Engkau telah berhenti marah terhadap mereka. Amarah-Mu yang mengerikan itu telah hilang.

4

(85-5) Ya Allah dan Juruselamat kami, terimalah kami lagi. Jangan marah lagi kepada kami.

5

(85-6) Maukah Engkau memarahi kami selama-lamanya? Apakah amarah-Mu sampai kepada anak cucu kami?

6

(85-7) Tolong, berikanlah kepada kami hidup baru. Buatlah umat-Mu berbahagia.

7

(85-8) Ya TUHAN, selamatkanlah kami dan tunjukkanlah kepada kami kasih-Mu.

8

(85-9) Aku telah mendengar yang dikatakan TUHAN Allah. Ia berkata bahwa ada damai bagi umat dan pengikut-Nya yang setia. Jadi, mereka jangan kembali kepada cara hidupnya yang bodoh.

9

(85-10) Ia segera menyelamatkan pengikut-Nya yang setia. Kemuliaan-Nya akan ada lagi di negeri kita.

10

(85-11) Kasih Allah akan datang bersama para pengikut-Nya. Kebaikan dan damai sejahtera akan menyambut mereka dengan ciuman.

11

(85-12) Manusia di bumi akan setia kepada Allah, dan Allah surgawi baik terhadap mereka.

12

(85-13) TUHAN akan memberikan banyak yang baik kepada kita. Tanah menghasilkan banyak buah yang baik.

13

(85-14) Kebaikan akan berjalan di hadapan Allah dan mempersiapkan jalan bagi-Nya.

Indonesian Bible 2005
© 2005 oleh World Bible Translation Center, Inc. dan dipakai dengan Izin