Pemilihan Alkitab
Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia 2005

Mazmur 24

1

Nyanyian Daud. Bumi dan segala sesuatu di atasnya adalah milik TUHAN. Dunia dan semua penduduknya milik-Nya.

2

Ia mendirikan bumi di atas air. Ia mendirikannya di atas sungai-sungai.

3

Siapakah yang dapat naik ke atas Gunung TUHAN? Siapakah yang dapat berdiri dan beribadat di Rumah-Nya yang kudus?

4

Hanya orang yang tidak melakukan yang jahat, yang suci hatinya, yang tidak memakai nama-Ku untuk menyembunyikan dustanya, dan tidak membuat janji-janji palsu.

5

Orang baik meminta kepada TUHAN untuk memberkati orang lain. Mereka meminta kepada Allah, Juruselamatnya, untuk melakukan hal-hal yang baik.

6

Mereka berusaha mengikut Allah. Mereka pergi kepada Allah Yakub minta tolong. Sela

7

Hai pintu gerbang, angkatlah kepalamu dengan bangga. Bukalah pintu-pintu purbakala, dan Raja Yang Mulia akan masuk.

8

Siapakah Raja Yang Mulia itu? Dialah TUHAN, tentara yang berkuasa. Dialah TUHAN, panglima perang.

9

Hai pintu gerbang, angkatlah kepalamu dengan bangga. Bukalah pintu-pintu purbakala, dan Raja Yang Mulia akan masuk.

10

Siapakah Raja Yang Mulia itu? TUHAN Yang Mahakuasalah Raja itu.

Indonesian Bible 2005
© 2005 oleh World Bible Translation Center, Inc. dan dipakai dengan Izin