Pemilihan Alkitab
Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia 2005

Mazmur 21

1

Kepada pemimpin koor. Nyanyian Daud. (21-2) Ya TUHAN, kekuatan-Mu membuat raja bersukacita. Ia sangat bersukacita bila Engkau memberikan kemenangan kepadanya.

2

(21-3) Engkau memberikan kepada raja yang dikehendakinya. Engkau telah memberikan yang dimintanya. Sela

3

(21-4) Engkau sungguh-sungguh memberkati raja itu. Engkau meletakkan mahkota emas di atas kepalanya.

4

(21-5) Ia meminta hidup, dan Engkau memberikannya. Engkau telah memberikan umur panjang kepadanya selama-lamanya.

5

(21-6) Engkau membawanya kepada kemenangan yang membawa kemuliaan yang besar kepadanya. Engkau telah memberikan hormat dan pujian kepadanya.

6

(21-7) Engkau memberkati raja untuk selama-lamanya. Engkau telah memberikan sukacita karena dekat kepada-Mu.

7

(21-8) Raja percaya kepada TUHAN. Dan kasih setia Allah Yang Mahatinggi tidak membiarkannya jatuh.

8

(21-9) Engkau menunjukkan kepada semua musuh-Mu bahwa Engkau kuat. Kuasa-Mu akan mengalahkan mereka yang membenci-Mu.

9

(21-10) Bila Engkau menampakkan Diri, Engkau akan menghanguskan mereka. Dalam kemarahan-Mu, ya TUHAN, Engkau akan membinasakan mereka. Mereka terbakar seperti dalam tungku yang panas.

10

(21-11) Keluarga mereka akan dibinasakan. Mereka akan dilenyapkan dari bumi ini.

11

(21-12) Hal itu terjadi sebab mereka telah merencanakan yang jahat. Mereka mau melakukan sesuatu, tetapi tidak dapat melakukannya.

12

(21-13) Engkau akan membuat mereka berbalik dan melarikan diri apabila Engkau mengarahkan anak panah-Mu kepada mereka.

13

(21-14) Ya TUHAN, kami memuji Engkau dengan nyanyian pujian kami. Kami bernyanyi dan menyanyikan pujian tentang kuasa-Mu.

Indonesian Bible 2005
© 2005 oleh World Bible Translation Center, Inc. dan dipakai dengan Izin