Pemilihan Alkitab
Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia 2005

Kejadian 48

1

[Berkat untuk Manasye dan Efraim] Beberapa waktu kemudian Yusuf sadar bahwa ayahnya sakit keras. Jadi, ia membawa kedua anaknya, Manasye dan Efraim, dan pergi kepada ayahnya.

2

Ketika Yusuf tiba, beberapa orang berkata kepada Israel, “Anakmu Yusuf datang melihat engkau.” Israel sangat lemah, tetapi ia berusaha keras dan duduk di tempat tidurnya.

3

Israel berkata kepada Yusuf, “Allah Yang Mahakuasa menampakkan diri kepadaku di Lus di tanah Kanaan. Allah memberkati aku di sana.

4

Allah berkata kepadaku, ‘Aku akan membuat engkau keluarga besar. Aku memberikan banyak anak kepadamu dan engkau menjadi orang besar. Keluargamu memiliki tanah itu selamanya.’

5

Sekarang ada dua anakmu. Kedua anak itu lahir di sini di negeri Mesir sebelum aku datang. Kedua anak itu, Efraim dan Manasye adalah seperti anakku sendiri. Mereka menjadi seperti Ruben dan Simeon kepadaku.

6

Jadi, kedua anak itu menjadi anakku. Mereka akan turut ambil bagian dalam segala sesuatu milikku, tetapi jika engkau mempunyai anak yang lain, mereka menjadi anakmu. Mereka juga akan seperti anak kepada Efraim dan Manasye — yaitu kemudian mereka turut ambil bagian dalam segala sesuatu yang dimiliki Efraim dan Manasye.

7

Pada perjalanan dari Padan-Aram, Rahel mati. Hal itu membuat aku sangat sedih. Ia mati di tanah Kanaan. Kami masih berjalan menuju Efrata. Aku menguburnya di sana di jalan menuju Efrata.” Efrata adalah Betlehem.

8

Israel melihat anak Yusuf. Israel mengatakan, “Siapa anak-anak itu?”

9

Yusuf berkata kepada ayahnya, “Inilah anak-anakku, yaitu yang diberikan Allah kepadaku.” Israel mengatakan, “Bawa anak-anakmu kepadaku. Aku akan memberkati mereka.”

10

Israel sudah tua dan matanya tidak baik. Yusuf membawa anak-anaknya dekat kepada ayahnya. Israel mencium dan merangkul mereka.

11

Kemudian Israel berkata kepada Yusuf, “Aku tidak pernah berpikir bahwa aku melihat wajahmu kembali, tetapi aku melihatmu. Allah telah membiarkan aku melihat engkau dan anak-anakmu.”

12

Yusuf menarik anak-anaknya dari lutut Israel dan mereka sujud di depan ayahnya.

13

Yusuf menaruh Efraim ke sisi kanannya dan Manasye pada sisi kirinya. Efraim pada sisi kiri Israel, dan Manasye pada sisi kanan.

14

Israel menyilangkan tangannya dan meletakkan tangan kanannya ke atas kepala anak bungsu Efraim. Kemudian dia meletakkan tangan kirinya pada Manasye, meskipun Manasye anak sulung.

15

Dan Israel memberkati Yusuf dan berkata, “Nenek moyangku, Abraham dan Ishak, menyembah Allah kami. Dan Allah telah memimpin aku selama hidupku.

16

Ia adalah Malaikat yang menyelamatkan aku dari semua kesusahanku. Dan aku berdoa agar Ia memberkati anak-anak ini. Sekarang mereka mempunyai namaku dan nama nenek moyang kami, Abraham dan Ishak. Aku berdoa agar mereka berkembang menjadi keluarga dan bangsa besar di bumi.”

17

Yusuf melihat ayahnya meletakkan tangan kanannya ke atas kepala Efraim. Yusuf tidak senang akan hal itu. Yusuf mengambil tangan ayahnya. Ia mau memindahkannya dari kepala Efraim dan meletakkannya ke atas kepala Manasye.

18

Yusuf berkata kepada ayahnya, “Tangan kananmu ada pada anak yang salah. Manasye adalah anak sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atasnya.”

19

Ayahnya membantah dan berkata, “Aku tahu, Nak. Aku tahu. Manasye anak sulung. Ia menjadi besar dan menjadi ayah banyak orang, tetapi saudaranya yang termuda menjadi lebih besar daripada saudaranya yang tertua. Dan keluarga saudaranya yang termuda menjadi jauh lebih besar.”

20

Jadi, Israel memberkati mereka hari itu. Ia berkata, “Umat Israel memakai namamu apabila mereka memberkati orang. Mereka akan mengatakan, ‘Semoga Allah membuat kamu seperti Efraim dan Manasye.’” Dengan cara itu Israel membuat Efraim lebih besar daripada Manasye.

21

Israel berkata kepada Yusuf, “Lihatlah, sudah tiba waktunya aku mati di sini, tetapi Allah masih menyertai engkau. Ia akan membawa kamu kembali ke tanah nenek moyangmu.

22

Aku telah memberikan kepadamu satu bagian lebih banyak daripada yang kuberikan kepada saudara-saudaramu. Aku memberikan negeri kepadamu yang kuperjuangkan dari orang Amon. Aku memakai pedang dan panah mengambil tanah itu.”

Indonesian Bible 2005
© 2005 oleh World Bible Translation Center, Inc. dan dipakai dengan Izin