Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia (TL) 1954

Mazmur 58

1

Surat peringatan Daud bagi biduan besar, pada Altasyet.

2

Sungguhkah kamu mengatakan yang benar, hai majelis? sungguhkah kamu memutuskan hukum dengan adil, hai anak-anak Adam?

3

Bukan, melainkan kamu melakukan dalam negeri akan barang kebencian yang di dalam hatimu, dan kamu menimbangi kekerasan tanganmu.

4

Mereka itulah anak haram dan orang jahat mulai dari pada rahim ibunya juga; orang fasik dan pembohonglah mereka itu mulai dari pada perut emaknya.

5

Mereka itu berbisa api serupa bisa ular, seperti ular beludak tuli yang memekakkan telinganya.

6

Yang tiada mendengar akan suara orang sahir, jikalau pandai ia membaca mantera sekalipun.

7

Ya Allah! patahkanlah segala gigi dalam mulut mereka itu, hancur luluhkanlah, ya Tuhan! taring singa muda itu.

8

Biarlah mereka itu kekeringan seperti air yang makin surut! Jikalau ia membentangkan busurnya biarlah anak panahnya patah-patah.

9

Biarlah ia seperti unam yang hancur dalam antara ia melata, seperti anak guguran, yang tiada tahu melihat matahari.

10

Maka dahulu dari pada periuknya merasai ranting-ranting yang berduri, bahkan, selagi hidupnya iapun akan dihembuskan oleh kesangatan murka Allah seperti oleh ribut.

11

Pada masa itu orang yang benar akan bersukacita apabila dilihatnya pembalasan itu, dan iapun akan membasuhkan kakinya dalam darah orang-orang fasik.

12

Maka orang akan berkata demikian: Sesungguhnya adalah pahala bagi orang yang benar! Sesungguhnya adalah Allah yang menghukumkan di atas bumi ini!

Indonesian Bible (TL) 1954
Alkitab Terjemahan Lama (TL) - 1954 ©