Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia (TL) 1954

Mazmur 56

1

Surat peringatan Daud bagi biduan besar, pada Yonat Elim Rekhokim, pada masa telah ditangkap orang Filistin akan dia di negeri Gat.

2

Kasihankanlah aku, ya Allah! karena orang hendak membinasakan daku; bahwa pada sebilang hari adalah seteru yang menggagahi aku.

3

Pada sebilang hari orang pengintai hendak membinasakan daku, dan banyak lawanku, ya Tuhan yang Mahatinggi!

4

Tetapi pada masa ketakutanku haraplah aku pada-Mu.

5

Maka pada Allah juga aku memuji-muji firman-Nya; aku percaya akan Allah, maka tiada aku akan takut, apa gerangan manusia boleh mengapakan daku?

6

Pada sebilang hari mereka itu memutarbalikkan perkataanku, dan segala pikirannya itu hendak menjahatkan daku.

7

Mereka itu berkumpul dan menyembunyikan dirinya, mereka itu mengintai akan langkahku hendak membinasakan jiwaku.

8

Manakan boleh mereka itu terlepas oleh sebab kejahatannya. Campakkanlah bangsa itu dengan murka-Mu, ya Allah!

9

Bahwa Engkau telah membilang segala pengembaraanku; hendaklah Engkau membubuh air mataku dalam balang-Mu; bukankah sekalian itu telah tersurat dalam daftar-Mu?

10

Maka pada masa itu kelak segala seteruku akan undur apabila aku berseru: Bahwasanya hal ini kuketahui, karena Allah ada menyertai aku.

11

Pada Allah aku akan memuji-muji firman-Nya; pada Tuhan aku akan memuji-muji firman-Nya.

12

Bahwa aku percaya akan Allah, tiada aku takut. Apa gerangan boleh dipengapakan manusia akan daku?

13

Ya Allah! aku telah bernazar kepada-Mu; maka kepada-Mu juga aku akan menyampaikan korban syukur.

14

Karena Engkau telah melepaskan jiwaku dari pada maut, bahkan, kakikupun dari pada terantuk, supaya boleh aku berjalan di hadapan hadirat Allah dalam terang orang hidup.

Indonesian Bible (TL) 1954
Alkitab Terjemahan Lama (TL) - 1954 ©