Pemilihan Alkitab
Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

Mazmur 30

1

Mazmur Daud. Nyanyian untuk peresmian Rumah Allah. (30-2) Aku memuji Engkau, ya TUHAN, sebab Engkau sudah menyelamatkan aku dan tidak membiarkan musuhku menyoraki aku.

2

(30-3) TUHAN Allahku, aku berseru kepada-Mu minta tolong, dan Engkau menyembuhkan aku.

3

(30-4) Engkau meluputkan aku dari alam maut, dan menghidupkan aku dari antara orang-orang mati.

4

(30-5) Nyanyikanlah puji-pujian bagi TUHAN, hai umat-Nya yang setia, dan bersyukurlah kepada Yang Mahasuci.

5

(30-6) Sebab sebentar saja TUHAN marah, kebaikan-Nya berlangsung seumur hidup. Di waktu malam aku menangis, tetapi fajar membawa kegembiraan.

6

(30-7) Waktu merasa aman, aku berkata, "Aku tak akan dikalahkan!"

7

(30-8) Sebab Engkau baik hati kepadaku, ya TUHAN, Kaujadikan aku seperti gunung yang kuat. Tetapi kemudian Engkau bersembunyi daripadaku, dan aku menjadi takut.

8

(30-9) Kepada-Mu, ya TUHAN, aku berseru, kepada TUHAN aku memohon,

9

(30-10) "Apa gunanya bagi-Mu jika aku mati dan turun ke liang kubur? Mungkinkah orang mati memuji Engkau dan mewartakan kesetiaan-Mu?

10

(30-11) Dengarlah, ya TUHAN, dan kasihanilah aku. TUHAN tolonglah aku!"

11

(30-12) Ratapanku telah Kauubah menjadi tarian gembira, Kauambil kesedihanku dan Kaupenuhi aku dengan sukacita.

12

(30-13) Maka aku tak mau berdiam diri; kunyanyikan pujian bagi-Mu, ya TUHAN Allahku, dan bersyukur kepada-Mu untuk selama-lamanya!

Indonesian Bible (BIS) 1985
Indonesia Sehari-hari (c) LAI 1985