Pemilihan Alkitab
Perjanjian Lama
Perjanjian Baru
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

Mazmur 146

1

Pujilah TUHAN! Hai jiwaku, pujilah TUHAN!

2

Aku mau memuji TUHAN selama hidupku dan menyanyi bagi Allahku selama aku ada.

3

Janganlah berharap kepada penguasa, kepada manusia yang tak dapat menyelamatkan.

4

Kalau mereka mati, mereka kembali ke tanah; hari itu juga semua rencana mereka lenyap.

5

Berbahagialah orang yang mengandalkan TUHAN Allahnya, dan mempunyai Allah Yakub sebagai penolongnya.

6

Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya; Ia tetap setia selama-lamanya.

7

Ia membela hak orang-orang yang tertindas, dan memberi makan kepada orang yang lapar. TUHAN membebaskan para tahanan,

8

dan membuat orang buta dapat melihat. Ia menegakkan orang yang jatuh, dan mengasihi orang yang jujur.

9

Ia melindungi orang-orang asing; Ia menolong para janda dan yatim piatu, tetapi menggagalkan rencana orang jahat.

10

TUHAN itu Raja untuk selama-lamanya. Hai Sion, Allahmu berkuasa selama segala abad. Pujilah TUHAN!

Indonesian Bible (BIS) 1985
Indonesia Sehari-hari (c) LAI 1985