Mazmur 48

1

Nyanyian. Mazmur bani Korah. (48-2) Besarlah TUHAN dan sangat terpuji di kota Allah kita!

2

(48-3) Gunung-Nya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi; gunung Sion itu, jauh di sebelah utara, kota Raja Besar.

3

(48-4) Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai benteng.

4

(48-5) Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju;

5

(48-6) demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan.

6

(48-7) Kegentaran menimpa mereka di sana; mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan.

7

(48-8) Dengan angin timur Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis.

8

(48-9) Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat, di kota TUHAN semesta alam, di kota Allah kita; Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Sela

9

(48-10) Kami mengingat, ya Allah, kasih setia-Mu di dalam bait-Mu.

10

(48-11) Seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi; tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan.

11

(48-12) Biarlah gunung Sion bersukacita; biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu!

12

(48-13) Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya,

13

(48-14) perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceriterakannya kepada angkatan yang kemudian:

14

(48-15) Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya! Dialah yang memimpin kita!