Mazmur 26

1

Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya TUHAN, sebab aku telah hidup dalam ketulusan; kepada TUHAN aku percaya dengan tidak ragu-ragu.

2

Ujilah aku, ya TUHAN, dan cobalah aku; selidikilah batinku dan hatiku.

3

Sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu.

4

Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul;

5

aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk.

6

Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya TUHAN,

7

sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib.

8

TUHAN, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam.

9

Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah,

10

yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan.

11

Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan; bebaskanlah aku dan kasihanilah aku.

12

Kakiku berdiri di tanah yang rata; aku mau memuji TUHAN dalam jemaah.