Mazmur 115

1

Bukan kepada kami, ya TUHAN, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mulah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu!

2

Mengapa bangsa-bangsa akan berkata: "Di mana Allah mereka?"

3

Allah kita di sorga; Ia melakukan apa yang dikehendaki-Nya!

4

Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia,

5

mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat,

6

mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium,

7

mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya.

8

Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya.

9

Hai Israel, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

10

Hai kaum Harun, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

11

Hai orang-orang yang takut akan TUHAN, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

12

TUHAN telah mengingat kita; Ia akan memberkati, memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun,

13

memberkati orang-orang yang takut akan TUHAN, baik yang kecil maupun yang besar.

14

Kiranya TUHAN memberi pertambahan kepada kamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu.

15

Diberkatilah kamu oleh TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.

16

Langit itu langit kepunyaan TUHAN, dan bumi itu telah diberikan-Nya kepada anak-anak manusia.

17

Bukan orang-orang mati akan memuji-muji TUHAN, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi,

18

tetapi kita, kita akan memuji TUHAN, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya!