Mazmur 112

1

Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan TUHAN, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya.

2

Anak cucunya akan perkasa di bumi; angkatan orang benar akan diberkati.

3

Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya.

4

Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar; pengasih dan penyayang orang yang adil.

5

Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya.

6

Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya; orang benar itu akan diingat selama-lamanya.

7

Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap, penuh kepercayaan kepada TUHAN.

8

Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya.

9

Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin; kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan.

10

Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur; keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan.