Ayub 25

1

Maka Bildad, orang Suah, menjawab:

2

"Kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia, yang menyelenggarakan damai di tempat-Nya yang tinggi.

3

Dapatkah dihitung pasukan-Nya? Dan siapakah yang tidak disinari terang-Nya?

4

Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih?

5

Sesungguhnya, bahkan bulanpun tidak terang dan bintang-bintangpun tidak cerah di mata-Nya.

6

Lebih-lebih lagi manusia, yang adalah berenga, anak manusia, yang adalah ulat!"