Bibliaválasztás
Ótestamentum
Újtestamentum
Magyar Biblia 1975

Józsué 12

1

Az országnak a királyai, akiket Izráel fiai levertek, földjüket pedig birtokba vették a Jordánon túl napkeletre, az Arnón medrétől a Hermón-hegyig és a síkság egész keleti részét, ezek voltak:

2

A Hesbónban lakó Szíhón, az emóriak királya uralkodott Aróértől, amely az Arnón patak partján, a patak középső szakaszánál volt, Gileád területének felén a Jabbók patakig, az ammóniak határáig,

3

meg a síkságon a Kinneret-tenger keleti széléig, és a síkság tengerének, vagyis a Sós-tengernek a keleti széléig, Bét-Jesimót irányában, dél felé pedig a Piszga lejtőjéig.

4

A refáiak maradékából való Ógnak, Básán királyának, aki Astárótban és Edreiben lakott, ez volt a területe:

5

a Hermón hegységen és Szalkában uralkodott, meg az egész Básánon, a gesúriak és maakábeliek határáig, meg Gileád területének a felén, Szíhónnak, Hesbón királyának a határáig.

6

Mózes, az ÚR szolgája és Izráel fiai verték le őket. Azután Mózes, az ÚR szolgája, a rúbenieknek és gádiaknak, meg Manassé törzse felének adta azt birtokul.

7

Ezek annak az országnak a királyai, akiket Józsué és Izráel fiai a Jordánon túl nyugat felé vertek le, a Libánon völgyében fekvő Baal-Gádtól a Széír irányában emelkedő Kopaszhegyig. Izráel törzseinek adta ezt Józsué birtokul, mindegyiknek a maga részét;

8

a hegyvidéken és a Sefélá-alföldön, a síkságon és a dombvidéken, a pusztában és a Délvidéken a hettiták, az emóriak, a kánaániak, a perizziek, a hivviek és a jebúsziak területét:

9

Jerikó királya: egy, Aj királya Bétel mellett: egy,

10

Jeruzsálem királya: egy, Hebrón királya: egy,

11

Jarmút királya: egy, Lákis királya: egy,

12

Eglón királya: egy, Gézer királya: egy,

13

Debir királya: egy, Geder királya: egy,

14

Hormá királya: egy, Arád királya: egy,

15

Libná királya: egy, Adullám királya: egy,

16

Makkéda királya: egy, Bétel királya: egy,

17

Tappúah királya: egy, Héfer királya: egy,

18

Afék királya: egy, Sárón királya: egy,

19

Mádón királya: egy, Hácór királya: egy,

20

Simrón-Meróón királya: egy, Aksáf királya: egy,

21

Taanak királya: egy, Megiddó királya: egy,

22

Kedes királya: egy, a karmeli Jokneám királya: egy,

23

a dóri dombvonulaton levő Dór királya: egy, a gilgáli Gójim királya: egy,

24

Tirca királya: egy. Összesen harmincegy király.

Hungarian Bible 1975
Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society