1 Timóteushoz 2

1

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért,

2

a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.

3

Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt,

4

aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.

5

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

6

aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében.

7

Azért rendeltettem hírnökül és apostolul - igazat mondok, nem hazudok -, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket.

8

Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül.

9

Ugyanígy az asszonyok is, tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával,

10

hanem azzal, ami az istenfélelmet valló asszonyokhoz illik: jó cselekedetekkel.

11

Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal.

12

A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.

13

Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután,

14

és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe.

15

Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben.