Galatákhoz 5

1

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

2

Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek: Krisztus semmit sem használ nektek.

3

De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani.

4

Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek.

5

Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.

6

Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.

7

Eddig jól futottatok: ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek?

8

Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket.

9

Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti.

10

Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni; de aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az.

11

Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya.

12

Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik lázítanak titeket.

13

Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.

14

Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: "Szeresd felebarátodat, mint magadat."

15

Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok: el ne emésszétek egymást!

16

Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.

17

Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.

18

Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt.

19

A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,

20

bálványi mádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás;

21

irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.

22

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,

23

szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

24

Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.

25

Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.

26

Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.