Márk 16

1

Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét.

2

A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz,

3

és erről beszéltek egymás között: "Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?"

4

Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt.

5

És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek.

6

De az így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették.

7

De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek."

8

Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek.

9

(A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki.

10

Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak.

11

Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el.

12

Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek.

13

Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek.

14

Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.

15

Ezután így szólt hozzájuk: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

16

Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.

17

Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak,

18

kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."

19

Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.

20

Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.)