Máté 14

1

Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem, meghallotta Jézus hírét,

2

és ezt mondta szolgáinak: "Ez Keresztelő János, ő támadt fel a halottak közül, és ezért működnek általa a csodatevő erők."

3

Heródes ugyanis elfogatta Jánost, bilincsbe verette, és börtönbe vettette, testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás kedvéért.

4

János ugyanis azt mondta neki: "Nem szabad együtt élned vele!"

5

Heródes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották.

6

Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás leánya táncolt a társaság előtt, és megtetszett Heródesnek;

7

ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki.

8

Az pedig anyja unszolásának engedve így szólt: "Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét."

9

A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését.

10

Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben,

11

elhozták a fejét egy tálon, átadták a leánynak, ő pedig odavitte anyjának.

12

Aztán eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd elmentek, és hírül adták ezt Jézusnak.

13

Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból.

14

Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket.

15

Amikor esteledett, odamentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá: "Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak."

16

Jézus azonban ezt mondta nekik: "Nem kell elmenniük: Ti adjatok nekik enni!"

17

Ők pedig így válaszoltak: "Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk."

18

Ő pedig ezt mondta: "Hozzátok ide nekem azokat!"

19

Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak.

20

Miután valamennyien ettek és jóllaktak, összeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral.

21

Aki pedig evett, mintegy ötezer férfi volt az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva.

22

Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot.

23

De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott.

24

A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt.

25

A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva.

26

Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak.

27

De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!"

28

Péter ekkor így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen."

29

Mire ő így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment.

30

Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "URam, ments meg!"

31

Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?"

32

És amint beszálltak a hajóba, elült a szél.

33

A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: "Valóban Isten Fia vagy!"

34

Átkelve a túlsó partra Genezáret földjére érkeztek.

35

Amikor felismerték őt a helység lakói, embereket küldtek az egész környékre, és odavittek hozzá minden beteget,

36

és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét megérinthessék. És akik csak megérintették, meggyógyultak.