Hóseás 8

1

Kürtöt a szádhoz! Sasként tör az ellenség az ÚR házára! Mert megszegték szövetségemet, ellene szegültek utasításaimnak.

2

Kiált majd hozzám Izráel: Istenem! Mi ismerünk téged!

3

Elvetette Izráel a jót, ellenség üldözi majd!

4

Királyt választottak, de nélkülem, és vezért, akit nem ismerek el. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat készítettek, de csak romlásukra.

5

Félredobom borjúdat, Samária! Haragra gyulladtam miatta. Nem maradhat ez soká büntetés nélkül!

6

Izráelből való ez, mesterember csinálta, nem Isten ez. Bizony, ízzé-porrá törik Samária borjúja!

7

Ha szelet vetnek, vihart aratnak. A gabona nem hoz kalászt, nem lesz belőle liszt, vagy ha lesz is, idegenek emésztik föl.

8

Elpusztítják Izráelt! Olyan a népek között, mint egy értéktelen tárgy.

9

Hiszen ők Asszíriába jártak, mint a kóborló vadszamár; Efraim szeretőket bérelt.

10

Ha bért fizetnek is a népeknek, én majd összegyűjtöm őket. Kis időre megszabadulnak a fejedelmek királyának terhétől.

11

Sok oltárt épített Efraim vétkesen: ezek az oltárok vitték őt vétekbe.

12

Előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk.

13

Szeretik a véresáldozatot, bemutatják az áldozati húst, azután megeszik, de nem is fogadja tőlük kedvesen az ÚR. Nem feledkezik meg bűnükről, megbünteti őket vétkeik miatt: vissza fognak térni Egyiptomba.

14

Izráel elfelejtette alkotóját, palotákat épített. Júda pedig sok erős várost épített. De tüzet bocsátok városaira, és megemészti palotáit.