Hóseás 6

1

Jöjjetek, térjünk meg az ÚRhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket.

2

Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte.

3

Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az URat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.

4

Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat.

5

Ezért a próféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket: ítéletem napvilágra jön.

6

Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.

7

De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám.

8

Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.

9

A papok testülete olyan, mint az emberekre leselkedő rablóbanda: gyilkolnak a sikemi úton, galádságokat követnek el.

10

Szörnyű dolgokat láttam Izráel házában! Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izráel.

11

Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.