Hóseás 12

1

Efraim szelet hajszol, a keleti szelet űzi egész nap, hazugságot és erőszakot szaporít: szövetséget kötnek Asszíriával, és olajat visznek Egyiptomba.

2

Pere van az ÚRnak Izráellel, megbünteti Jákóbot, ahogy megérdemli, tettei szerint fizet meg neki.

3

Már az anyaméhben megcsalta testvérét, ereje teljében pedig Istennel küzdött.

4

Küzdött az angyallal és győzött, sírva könyörgött neki. Bételben talált rá, ott beszélt vele.

5

Bizony az ÚR a Seregek Istene, az ÚR: ez az ő neve.

6

Térj hát meg Istenedhez, tartsd meg hűségesen a törvényt, és reménykedj szüntelenül Istenedben!

7

Kalmár lett, hamis mérleg van a kezében, szeret harácsolni.

8

Efraim így beszél: Milyen gazdag lettem, vagyonra tettem szert! Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen.

9

De én, az ÚR, vagyok a te Istened, Egyiptom óta. Újra sátorlakóvá teszlek, amilyen egykor voltál.

10

Én szóltam a prófétákhoz, én adtam a sok látomást és a példázatokat a próféták által.

11

Mivel Gileád gonosz, semmivé kell lennie! Gilgálban bikákat áldoznak, de oltáraikból kőhalmok lesznek a szántóföld szélén.

12

Jákób Arám mezejére menekült, egy asszonyért szolgált Izráel, egy asszonyért őrizte a nyájat.

13

De próféta által hozta ki az ÚR Izráelt Egyiptomból, és próféta által őrizte meg.

14

Efraim az elkeseredésig bosszantotta Urát, de ő megtorolja a vérontást, megfizet neki gyalázatosságáért.