Ézsaiás 3

1

Az Úr, a Seregek URa eltávolít Jeruzsálemből és Júdából mindenféle támaszt: minden támaszt, amit a kenyér, minden támaszt, amit a víz nyújt,

2

a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket,

3

a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt.

4

Ifjakat teszek vezéreikké, és sihederek uralkodnak rajtuk.

5

Sanyargatja a nép között ember az embertársát, egyik ember a másikat. Rátámad az ifjú a vénre, a hitvány a tekintélyesre.

6

Ha valaki így unszolja rokonsága egyik tagját: Neked még van ruhád, légy te a vezetőnk, légy úrrá ezen a felforduláson! -

7

akkor az így fog válaszolni: Nem akarok sebkötöző lenni! Nincs a házamban se kenyér, se ruha, ne tegyetek engem a nép vezetőjévé!

8

Bizony, elbukik Jeruzsálem, és elesik Júda, - mert nyelvükkel és tetteikkel az ÚR ellen fordulnak, és dicsőségével szemben engedetlenek.

9

Személyválogatásuk ellenük szól, vétkeiket Sodoma módjára hirdetik, nem titkolják. Jaj, nekik, mert maguknak okoznak bajt!

10

Mondjátok az igazaknak, hogy jó dolguk lesz, mert tetteiknek gyümölcsét eszik.

11

Jaj a gonosznak! Rossz dolga lesz, mert keze munkája szerint bánnak vele.

12

Ó népem! Gyermekek sanyargatnak, asszonyok uralkodnak rajtad! Ó népem! Vezetőid félrevezetnek, tévútra visznek téged!

13

Előlép perelni az ÚR, készen áll, hogy ítélkezzék népe fölött.

14

Törvényt tart az ÚR népe vénei és vezérei fölött: Letaroltátok a szőlőt, szegényektől rabolt holmi van a házatokban!

15

Hogy meritek összezúzni népemet, összetörni a nyomorultakat?! - Az ÚRnak, a Seregek URának szava ez.

16

Ezt mondta az ÚR: Mivel Sion leányai büszkélkednek, fejüket fenn hordva, szemükkel kacsingatva járnak, kényeskedve lépegetnek, és lábpereceikkel csilingelnek,

17

ezért kopasszá teszi az Úr Sion leányainak a fejét, és fölnyíratja halántékukat az ÚR.

18

Azon a napon eltávolítja ékszereiket az Úr: a lábpereceket, a napocskákat és holdacskákat,

19

a függőket, karpereceket és fátylakat,

20

a fejdíszeket, lábláncokat, díszes öveket, az illatszeres szelencéket és a talizmánokat,

21

a gyűrűket és orrpereceket,

22

a díszruhákat, köpenyeket, sálakat és tarsolyokat,

23

a tükröket, az alsóruhákat, a turbánokat és vállkendőket.

24

Akkor a balzsamillat helyén bűz lesz, az öv helyén kötél, a fodorított haj helyén kopaszság, a díszköpeny helyén daróc, a szépség helyén szégyenbélyeg.

25

Embereid fegyvertől hullnak el, vitézeid a harcban.

26

Szomorkodnak és gyászolnak a kapukban, és kifosztva ülnek a földön.