Prédikátor 10

1

Egy döglött légytől büdös lesz és megerjed a kenőcskészítő olaja; egy kis ostobaság hatásosabb a bölcsességnél és a tisztességnél.

2

A bölcs ember gondolatai a jóra, az ostoba gondolatai a rosszra irányulnak.

3

Akármerre jár is az ostoba, fogyatékos az esze, mégis mindenkiről azt gondolja, hogy az az ostoba.

4

Ha az uralkodó haragra lobban ellened, ne hagyd el helyedet, mert a higgadtság nagy vétkeket akadályoz meg!

5

Láttam, hogy van olyan rossz dolog is a nap alatt, amely a hatalmasok tévedéséből következik:

6

az ostobák nagy méltóságra kerülnek, az érdemesek pedig alacsony sorsra jutnak.

7

Láttam rabszolgákat lóháton ülni, és fejedelmeket gyalog járni, mintha rabszolgák volnának.

8

Aki vermet ás, beleesik abba, és aki lerontja a kőkerítést, azt megmarja a kígyó.

9

Aki követ fejt, megsértheti magát, és aki fát hasogat, veszedelemben forog.

10

Ha kicsorbul a vas, és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni. A helyesen alkalmazott bölcsesség a hasznos!

11

Ha megmar a kígyó, mielőtt megbűvölték, semmit sem ér aztán a kígyóbűvölő tudománya.

12

A bölcs embert kedvessé teszik saját szavai, az ostobát pedig saját szája teszi tönkre.

13

Beszédének a kezdete butaság, és a vége szörnyű ostobaság.

14

Az ostoba szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi fog történni. Ki is tudná megmondani, hogy mit hoz a jövő?

15

Az ostobát úgy kifárasztja a munkája, hogy a városba sem tud bemenni.

16

Jaj neked, ország, ha királyod gyermek, és vezetőid már reggel lakomáznak!

17

Boldog vagy, ország, ha királyod nemes ember, és vezetőid a rendes időben étkeznek, önuralommal és nem részegeskedve!

18

Ha rest az ember, megroskad a gerenda, és ha ölbe teszi a kezét, csöpög a háztető.

19

Mulatság kedvéért rendeznek lakomát, és vidámmá teszi az életet a bor, de pénz kell mindehhez!

20

Még gondolatodban se átkozd a királyt, és hálószobádban se átkozd a gazdagot! Mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is elárulja a beszédet!