Példabeszédek 21

1

Olyan az ÚR kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja.

2

Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR vizsgálja meg a szíveket.

3

Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az ÚR, mint az áldozatot.

4

A gőgös tekintet és a kevély szív a bűnösök mécsese: vétek.

5

A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut.

6

A hazug nyelvvel szerzett kincs tovaszálló pára és halálos csapda.

7

A bűnösöket elsodorja erőszakosságuk, mert nem akarják teljesíteni a törvényt.

8

Tekervényes a bűnös ember útja, de a tisztának az eljárása egyenes.

9

Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban.

10

A bűnös lelke rosszat kíván, még a barátjára sem néz jóindulattal.

11

Ha megbírságolják a csúfolódót, az együgyű lesz bölcs, de ha a bölcset oktatják, maga okul belőle.

12

Az igaz szemmel tartja a bűnös házát, és a bűnösöket romlásba dönti.

13

Aki bedugja fülét a nincstelen segélykiáltására, annak sem válaszolnak majd, amikor ő kiált.

14

A titkon adott ajándék megenyhíti a haragot, és a zsebbe dugott vesztegetés a heves indulatot.

15

Az igaznak öröm, ha a törvény jut érvényre, de a gonosztevőnek rettegés.

16

Az értelem útjáról letévedő ember az árnyak gyülekezetébe jut majd.

17

Ínségre jut, aki szeret vigadozni, aki szereti a bort és az olajat, nem gazdagszik meg.

18

Váltságdíj lesz az igazért a bűnös, és a becsületesek helyett a hűtlen.

19

Jobb a puszta földjén lakni, mint zsémbes és bosszús asszonnyal.

20

Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az ostoba ember pedig eltékozolja azt.

21

Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál.

22

Behatol a bölcs a hősök városába, és lerombolja megbízhatónak vélt erődjét.

23

Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól.

24

A kevély gőgösnek csúfolódó a neve, dühében gőgösen viselkedik.

25

A restet megöli vágyakozása, mert nem akar dolgozni kezével;

26

egész nap csak vágyakozik, az igaz pedig ad, és nem fukarkodik.

27

A bűnösök áldozata utálatos, kivált ha galád dologért hozzák.

28

Aki hazugságot tanúsít, elvész, de aki meggyőződött az ügyről, az mindig beszélhet.

29

Szemtelen képet vág a bűnös ember, a becsületes pedig rendben tartja dolgait.

30

Nem használ a bölcsesség és az értelem, sem a tanács az ÚRral szemben.

31

Készen áll a ló a csata napján, de az ÚR adja a győzelmet.