Példabeszédek 19

1

Jobb a feddhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédű ostoba.

2

Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és a gyors lábú félreléphet.

3

Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve.

4

A vagyon sok barátot szerez, a nincstelentől a barátja is elválik.

5

Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél.

6

Sokan hízelegnek az előkelő embernek, és az ajándékozónak mindenki barátja.

7

A szegényt a testvérei is mind gyűlölik, még inkább eltávolodnak tőle barátai; szavaival unszolja őket, de hiába.

8

Aki értelmet szerez, önmagát szereti, aki megőrzi tudását, megtalálja a jót.

9

Nem marad büntetlen a hamis tanú, és elpusztul, aki hazugságot beszél.

10

Nem illik az ostobához a fényűzés, sem a szolgához az uralkodás a vezetőkön.

11

Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket.

12

Ha a király haragszik, olyan, mintha oroszlán morogna, de jóakarata olyan, mint a fűre hulló harmat.

13

Apjának szerencsétlensége az ostoba fiú, és mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony.

14

A ház és a vagyon apai örökség, de az ÚRtól van az okos feleség.

15

A restség mély álomba merít, és a lusta ember éhezik.

16

Aki megtartja a parancsot, megtartja életét, de aki nem törődik teendőivel, meghal.

17

Aki könyörül a nincstelenen, az ÚRnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.

18

Fenyítsd meg fiadat, míg van remény, de ne vigyen odáig indulatod, hogy halálát okozd!

19

A nagy haragú ember fizessen bírságot, mert ha elengeded neki, még nő a haragja.

20

Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy!

21

Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tanácsa valósul meg.

22

Amit az embertől megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál.

23

Az ÚR félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem.

24

Belenyújtja kezét a rest a tálba, de már a szájához nem viszi.

25

Ha megvered a csúfolódót, az együgyű okul, ha megfedded az okost, az belátja annak értelmét.

26

Szégyellni való és gyalázatos az a fiú, aki bántalmazza apját, vagy elkergeti anyját.

27

Ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévelyegni fogsz, okos tanítások nélkül!

28

A haszontalan tanú csúfot űz a törvényből, a bűnösök szája pedig csak úgy nyeli az álnokságot.

29

A csúfolódókat készen várja az ítélet, és az ostobák hátát az ütleg.