Példabeszédek 18

1

A különc a maga kívánsága után jár, és hadakozik minden jóravaló dolog ellen.

2

Az ostoba nem leli kedvét az értelemben, csak saját eszének a fitogtatásában.

3

Ahová bűnös érkezik, oda megérkezik a megvetés is, és a szégyentelenséggel együtt jár a gyalázat.

4

Mély víz az ember szájának a beszéde, áradó patak, bölcsesség forrása.

5

Nem jó a bűnösnek kedvezni, sem jogaiból kiforgatni az igaz embert.

6

Az ostoba ajka perpatvart okoz, és szája vereséget idéz elő.

7

Az ostobának saját szája a romlása, és ajka önmagának a csapdája.

8

A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe.

9

Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz.

10

Erős torony az ÚR neve, oda fut az igaz, és védelmet talál.

11

A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak képzeli.

12

Akire romlás vár, annak fölfuvalkodik a szíve, de akire dicsőség, az alázatos.

13

Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják, és megpirongatják.

14

Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni?

15

Az értelmes ember szíve ismeretet szerez, és a bölcsek füle ismeretre törekszik.

16

Az ajándék tág teret nyit az ember előtt, és az előkelők elé juttatja.

17

Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja.

18

A sorsvetés megszünteti a viszálykodást, és szétválasztja az erőszakosakat.

19

A rászedett testvér hozzáférhetetlenebb az erős városnál, és a viszály olyan, mint egy váron a zár.

20

Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia.

21

Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.

22

Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az ÚR jóakaratát.

23

Könyörögve szól a szegény, de a gazdag keményen válaszol.

24

Van ember, aki bajba juttatja embertársait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.