Példabeszédek 16

1

Az emberi értelem tervezget, de az ÚR adja meg, hogy mit mondjon a nyelv.

2

Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR megvizsgálja a lelkeket.

3

Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.

4

Mindent rendeltetésének megfelelően készített az ÚR, még a bűnöst is: a veszedelem napjára.

5

Utál az ÚR minden fölfuvalkodott szívűt, kezet rá, hogy nem marad büntetlen!

6

Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt; az ÚRnak félelme távol tart a rossztól.

7

Akinek életútját kedveli az ÚR, azt még ellenségeivel is összebékíti.

8

Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem.

9

Az embernek az értelme terveli ki útját, de az ÚR irányítja járását.

10

Kijelentés hangzik a király ajkáról: nem szabad téves ítéletet mondania.

11

Az ÚRé az igaz mérleg és mérőserpenyő, az ő művei a zacskóban tartott súlyok.

12

Utálniuk kell a királyoknak a bűnös tetteket, mert igazság teszi szilárddá a trónt.

13

A királyoknak kedves az igaz szó, és szeretik azt, aki őszintén beszél.

14

A király haragja a halál követe, de a bölcs ember kiengeszteli azt.

15

A király arcának ragyogása éltet, jóakarata olyan, mint a tavaszi esőt hozó felleg.

16

Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt!

17

A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg, aki útjára vigyáz.

18

Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság.

19

Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt.

20

Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban.

21

A bölcs szívűt értelmesnek nevezik, a nyájas ajkak gyarapítják a tudást.

22

Élet forrása az értelem annak, akinek van, de a bolondot még inteni is bolondság.

23

A bölcs szívű értelmesen beszél, és ajkával is gyarapítja a tudást.

24

Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.

25

Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet.

26

A munkás önmagáért fáradozik, mert szája kényszeríti rá.

27

A mihaszna ember gonoszul áskálódik, és ajka olyan, mint a perzselő tűz.

28

Az álnok ember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is.

29

Az erőszakos ember rászedi embertársát, és nem a jó úton vezeti.

30

Aki behunyja szemét, álnokságot tervez, aki összeszorítja ajkát, gonoszságot hajt végre.

31

Ékes korona az ősz haj, az igazság útján található.

32

Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít.

33

Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az ÚRtól való a döntés.