Példabeszédek 12

1

Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad.

2

A jó ember jóakaratot nyer az ÚRtól, de az alattomos embert ő bűnösnek tartja.

3

Nem áll szilárdan a bűnösen élő ember, de az igazak gyökere mozdíthatatlan.

4

A derék asszony urának koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelen.

5

Az igazak gondolatai helyesek, a bűnösök szándékai csalárdak.

6

A bűnösök szavai vérszomjasak, de a becsületeseket megmenti beszédük.

7

Romlás éri a bűnösöket, és odalesznek, de az igazak háza megmarad.

8

Értelmének megfelelően dicsérik az embert, a fondorlatos szívűt pedig megvetik.

9

Jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere.

10

Az igaz törődik még állatjának kívánságával is, a bűnösnek még az irgalma is kegyetlen.

11

Aki műveli földjét, jóllakik kenyérrel, de aki hiábavalóságokat hajszol, az esztelen.

12

A bűnös a gonoszsággal szerzett zsákmányra vágyik, az igazak mégis gyökeret vernek.

13

A vétkes ajak veszedelmes csapda, de az igaz kikerül a bajból.

14

Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza.

15

A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra.

16

A bolond bosszúsága azonnal kitudódik, az okos pedig leplezi szégyenét.

17

Aki igazán szól, az igazat mondja el, a hamis tanú pedig a csalárdságot.

18

Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít.

19

Az igaz ajak mindig állhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az.

20

Csalárdság van a rosszat koholók szívében, de akik békés tanácsot adnak, azokéban öröm.

21

Nem éri az igazat semmi veszedelem, de a bűnösök élete bajjal lesz tele.

22

Utálja az ÚR a hazug ajkat, de akik igazan élnek, azokat kedveli.

23

Az okos ember nem fitogtatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával.

24

A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog.

25

Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja.

26

Az igaz utat tud mutatni másnak is, a bűnösöket pedig tévelygésbe viszi saját útjuk.

27

A lusta a vadászzsákmányt sem süti meg, pedig drága kincse az embernek a szorgalom.

28

Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet.