2 Mózes 40

1

Ekkor így szólt az ÚR Mózeshez:

2

Az első hónap első napján állítsd fel a hajlékot, a kijelentés sátrát!

3

Helyezd el benne a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát födéllel!

4

Vidd be az asztalt, és rakd rá, ami rá való! Vidd be a lámpatartót, és rakd rá a mécseseket!

5

Tedd az illatáldozatra való aranyoltárt a bizonyság ládája elé, és tedd föl a függönyt a hajlék bejáratára!

6

Helyezd az égőáldozati oltárt a hajléknak, a kijelentés sátrának bejárata elé!

7

A mosdómedencét tedd a kijelentés sátra és az oltár közé, és töltsd meg vízzel!

8

Azután rendezd el az udvart körös-körül, és tedd föl a függönyt az udvar kapujára!

9

Vedd a felkenéshez való olajat, kend meg a hajlékot és mindazt, ami benne van! Így szenteld föl azt és egész fölszerelését, hogy szent legyen!

10

Kend meg az égőáldozati oltárt is és egész fölszerelését; így szenteld föl az oltárt, hogy igen szent legyen az oltár!

11

A mosdómedencét és annak állványát is kend meg! Így szenteld föl azt!

12

Azután vezesd Áront és fiait a kijelentés sátrának bejáratához, és mosdasd meg őket!

13

Öltöztesd föl Áront a szent ruhákba, és kend fel, és szenteld fel, hogy a papom legyen!

14

Fiait is vezesd oda, és öltöztesd fel őket köntösükbe!

15

Kend fel őket, ahogyan apjukat felkented, hogy papjaim legyenek! Ez a felkenés teszi őket örökre papokká nemzedékről nemzedékre.

16

Mózes pontosan úgy járt el mindenben, ahogyan megparancsolta neki az ÚR.

17

A második év első hónapjának első napján felállították a hajlékot.

18

Felállíttatta Mózes a hajlékot, lerakták a talpait, felállították deszkáit, ráillesztették a reteszeket, és felállították az oszlopokat.

19

Azután kifeszítették a hajlékra a sátrat, fölterítették a sátorra a takarót, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

20

Majd fogta a bizonyságot, és beletette a ládába. A rudakat ráillesztették a ládára, és a födelet rátették a ládára.

21

Azután bevitték a ládát a hajlékba, és föltették a függőkárpitot, hogy eltakarja a bizonyság ládáját, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

22

Elhelyezték az asztalt is a kijelentés sátrában a hajlék északi oldalán, a kárpiton kívül.

23

Majd kenyereket raktak rá sorban az ÚR elé, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

24

Felállította a lámpatartót a kijelentés sátrában az asztallal szemben, a hajlék déli oldalán.

25

Fölrakta a mécseseket az ÚR elé, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

26

Az aranyoltárt pedig a kárpit elé helyezte a kijelentés sátrában,

27

és jó illatú áldozatot mutatott be rajta, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

28

És föltette a függönyt a hajlék bejáratára.

29

Az égőáldozati oltárt pedig a hajléknak, kijelentés sátrának bejáratánál helyezte el, és égőáldozatot meg ételáldozatot mutatott be rajta, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

30

A mosdómedencét a kijelentés sátra és az oltár között helyezte el, vizet töltött bele a mosakodáshoz.

31

Ebben mosták meg Mózes, Áron és fiai a kezüket és a lábukat.

32

Valahányszor bementek a kijelentés sátrába, és az oltár elé léptek, megmosakodtak, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

33

Azután elrendezte az udvart a hajlék és az oltár körül, és rátette a függönyt az udvar kapujára. Így végezte el Mózes a munkát.

34

Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot.

35

És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot.

36

Valahányszor fölszállt a felhő a hajlékról, útnak indultak Izráel fiai egész vándorlásuk alatt.

37

Ha nem szállt föl a felhő, nem indultak el ők se, amíg föl nem szállt.

38

Mert nappal az ÚR felhője volt a hajlékon, éjjel pedig tűz volt rajta. Izráel egész háza látta ezt vándorlása egész idején.