Zsoltárok 99

1

Uralkodik az ÚR, reszkessenek a népek! A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld!

2

Nagy az ÚR a Sionon, magasan fölötte van minden népnek.

3

Magasztalják nagy és félelmes nevét, mert szent ő!

4

Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákóbnak jogot és igazságot.

5

Magasztaljátok Istenünket, az URat, boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő!

6

Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel és akik nevét segítségül hívták, segítségül hívták az URat, és ő válaszolt nekik.

7

Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést.

8

URunk, Istenünk, te válaszoltál nekik, megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket.

9

Magasztaljátok Istenünket, az URat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az ÚR, a mi Istenünk!