Zsoltárok 98

1

Zsoltár. Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.

2

Megmutatta szabadító erejét az ÚR, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát.

3

Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását.

4

Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek!

5

Énekeljetek az ÚRnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket!

6

Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az ÚR előtt!

7

Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók!

8

Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind ujjongjanak

9

az ÚR előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.