Zsoltárok 97

1

Uralkodik az ÚR! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget!

2

Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza.

3

Tűz jár előtte, és megégeti ellenségeit mindenütt.

4

Villámai bevilágítják a földkerekséget, látja ezt a föld, és megremeg.

5

Viaszként olvadnak meg a hegyek az ÚR előtt, az egész föld Ura előtt.

6

Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét.

7

Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a bálványokkal dicsekszenek. Az ÚR előtt borul le minden isten.

8

Hallja ezt Sion, és örül, Júda leányai vigadnak ítéleteiden, ó URam!

9

Mert te vagy, URam, a legfenségesebb az egész földön, magasan fölötte vagy minden istennek.

10

Ti, akik szeretitek az URat, gyűlöljétek a gonoszságot! Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből.

11

Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre.

12

Örüljetek, ti igazak, az ÚRban, magasztaljátok szent nevét!