Zsoltárok 95

1

Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!

2

Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!

3

Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött.

4

Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi.

5

Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta.

6

Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt!

7

Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát,

8

ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meríbánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában,

9

ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet.

10

Negyven évig bosszankodtam arra a nemzedékre és ezt mondtam: Tévelygő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat.

11

Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére!