Bibliaválasztás
Ótestamentum
Újtestamentum
Magyar Biblia 1975

Zsoltárok 85

1

A karmesternek: Kórah fiainak a zsoltára. Megkegyelmeztél, URam, országodnak, jóra fordítottad Jákób sorsát.

2

Megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. (Szela.)

3

Visszatartottad nagy haragodat, elfojtottad haragod hevét.

4

Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé!

5

Örökké akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod?

6

Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek?

7

Mutasd meg, URam, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást!

8

Hadd halljam meg, mit hirdet az ÚRisten! Bizony, békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok.

9

Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön.

10

Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.

11

Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből.

12

Az ÚR is megad minden jót, földünk is meghozza termését.

13

Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek.

Hungarian Bible 1975
Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society