Zsoltárok 81

1

A karmesternek: "A szőlőtaposók" kezdetű ének dallamára. Ászáfé. Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, ujjongjatok Jákób Istene előtt!

2

Kezdjetek zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és lantot!

3

Fújjátok meg a kürtöt újholdkor, holdtöltekor is, ünnepünk napján!

4

Mert Izráelnek szóló rendelkezés ez, Jákób Istenének törvénye.

5

Intelmül adta Józsefnek, amikor Egyiptom ellen vonult. Ismeretlen beszédet hallottam:

6

Levettem válláról a terhet, keze megszabadult a kosárhordástól.

7

Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek. Válaszoltam neked a felhőből mennydörgésben: próbára tettelek Meríbá vizeinél. (Szela.)

8

Hallgass meg, népem, hadd intselek! Bárcsak hallgatnál rám, Izráel!

9

Ne legyen más istened, idegen istent ne imádj!

10

Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm!

11

De népem nem hallgatott szavamra, Izráel nem engedelmeskedett nekem.

12

Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát.

13

Bárcsak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izráel!

14

Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezem.

15

Az ÚR gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana.

16

A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól.