Zsoltárok 8

1

A karmesternek: "A szőlőtaposók" kezdetű ének dallamára. Dávid zsoltára. Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet!

2

Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót.

3

Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,

4

micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?

5

Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.

6

Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél:

7

a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is,

8

az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak.

9

Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!