Zsoltárok 76

1

A karmesternek: Húros hangszerre. Ászáf zsoltáréneke. Ismerik Istent Júdában, nagy az ő neve Izráelben.

2

Sálémba került a sátra, lakóhelye a Sionra.

3

Ott törte össze a tüzes nyilakat, a pajzsot, a kardot, a harci eszközöket. (Szela.)

4

Ragyogó vagy te, hatalmasabb a hegyeknél, ahol zsákmányt ejtenek.

5

Kifosztottak lettek az elbizakodottak, álomba merültek, elvesztették erejüket a harcosok.

6

Dorgálásodtól, Jákób Istene, mozdulni sem tud a kocsi és a ló.

7

Félelmes vagy te, ki állhat meg előtted, amikor haragszol?

8

Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld, és elcsendesül.

9

Mert ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az alázatosaknak. (Szela.)

10

Még a haragvó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed.

11

Tegyetek fogadalmat Isteneteknek, az ÚRnak, és teljesítsétek, ti, akik körülötte vagytok! Vigyetek ajándékot a Félelmetesnek,

12

aki megtöri a fejedelmek büszkeségét, és félelmet kelt a föld királyaiban!