Zsoltárok 65

1

A karmesternek: Dávid zsoltáréneke. Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat.

2

Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember.

3

Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket.

4

Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!

5

Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk! Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken,

6

aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra,

7

lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását.

8

Ezért félnek jeleidtől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait ujjongásra indítod.

9

Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről.

10

Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod.

11

Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad.

12

Legelők sarjadnak a pusztán, ujjongás övezi a halmokat.

13

Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, ujjonganak és énekelnek.