Zsoltárok 47

1

A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt!

2

Mert a felséges ÚR félelmetes, nagy király az egész földön.

3

Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá.

4

Kiválasztja a mi örökségünket, Jákób büszkeségét, akit szeret. (Szela.)

5

Felvonul Isten ujjongás közben, kürtzengéssel jön az ÚR.

6

Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek királyunknak, zengjetek!

7

Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket!

8

Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten.

9

Összejöttek a népek előkelői Ábrahám Istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója, igen magasztos ő!